Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inschrijving tweede ronde financieringsregelingen digitaal burgerschap start op 11 april

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 maart 2023
Bibliotheken en POI’s worden uitgenodigd om vanaf 11 april een aanvraag in te dienen voor financiering op het gebied van digitaal burgerschap. Het gaat in deze tweede inschrijvingsperiode om alle regelingen: de start-, programmerings- en proeftuinregeling. Met deze regelingen kunnen bibliotheken en POI’s aan de slag om digitaal burgerschap vorm te geven binnen de eigen organisatie, samen met partners en doelgroepen.
Inhoudsblokken

Over de startregeling

De bibliotheken beginnen binnen het programma digitaal burgerschap met de startregeling. Aan de hand van het opstellen van een Theory of Change (ToC) en het maken van een omgevingsanalyse werken ze toe naar een lokaal plan. De regeling voorziet in financiële ondersteuning hiervoor. Lees meer over de startregeling en de aanmeldprocedure.

Over de programmeringsregeling

Voor de financiering van de uitvoering van de plannen die zijn gemaakt op basis van het lokaal plan (startregeling) kunnen bibliotheken een beroep doen op de programmeringsregeling. Deze is bedoeld om de uitvoering van het lokaal plan in gang te zetten, met behulp van interventies uit de bouwsteen programmering van het programma digitaal burgerschap. Het is, in overleg met het programmateam, mogelijk om andere bestaande interventies in te zetten die (nog) niet in de bouwsteen Programmering staan. Lees meer over de programmeringsregeling en de aanmeldprocedure.

Over de proeftuinregeling

Door middel van de proeftuinregeling wordt bibliotheken én POI’s ruimte geboden voor experiment en innovatie. De afgelopen jaren is wel gebleken dat niets zo dynamisch is als het thema digitaal burgerschap. Snelle technologische veranderingen vergen continue aanpassingen en de benodigde vaardigheden van morgen zijn anders dan die van nu. Binnen de proeftuinregeling wordt ingezet op het verkennen van nieuwe wegen en het opzetten van nieuwe lijnen. Lees meer over de proeftuinregeling en de aanmeldprocedure.

Informatiespreekuur en consultatiemomenten

Op 3 april 2023 is er tussen 15:30-16:30 een online inloopspreekuur voor vragen over de financieringsregelingen. Daarnaast worden er ook consultatiemomenten georganiseerd Bibliotheken en POI’s kunnen zich hiervoor inschrijven om hun plannen of ideeën met het programmateam te bespreken. De data voor de consultatiemomenten worden spoedig bekendgemaakt.

Over digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de digitaliserende samenleving. Het programma digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap op het vlak van digitaal burgerschap te verstevigen, uit te breiden en de maatschappelijke impact te vergroten.