Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Invulling SMILES-workshops rondom desinformatie bekend

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 maart 2022
Dit jaar gaat het internationale mediawijsheidsproject SMILES van start. Al 6 bibliotheken en scholen hebben aangegeven te willen meedoen aan het project, dat erop gericht is jongeren te wapenen tegen desinformatie. Aanmelden voor het project kan nog tot 15 mei.
Inhoudsblokken
Digitaal burgerschap

In januari riepen we docenten, bibliothecarissen of mediacoaches op mee te doen met SMILES. We ontvingen inmiddels meerdere reacties, waarvan 6 duo’s van bibliotheken en scholen passen binnen de gestelde criteria. Er is ruimte voor 10 bibliotheken en scholen. Daarom vertellen we graag meer over de exacte invulling van de workshops, waarover inmiddels meer bekend is.

Samen aan de slag

Meedoen met SMILES betekent dat je als bibliothecaris of mediacoach samen met een docent werkt aan digitale geletterdheid van de leerlingen tussen 12 en 15 jaar in 5 workshops:

  1. Wat is desinformatie?
  2. Hoe herken en bestrijd je desinformatie en nepnieuws?
  3. Welke technieken worden gebruikt?
  4. Hoe wordt desinformatie verspreid?
  5. Wat is de invloed van nepnieuws op de samenleving?

In de workshops worden verschillende innovatieve werkvormen toegepast: games, video, opdrachten, discussie en reflectie. Meer informatie over de inhoud en uitvoering van de workshops vind je in de presentatie.

Sterkere samenwerking

De docent en de bibliothecaris trekken op als één team. Ze volgen samen de train-de-trainer voor de workshops, maken afspraken over de uitvoering van de workshops en geven die vervolgens aan de leerlingen op school of in de bibliotheek. Met de train-de-trainer en het geven van de workshops vergroot je ook je eigen kennis, digitale en didactische vaardigheden. Meedoen met SMILES versterkt de samenwerking tussen bibliotheek en school op het gebied van digitale geletterdheid. Daarnaast biedt het programma de kans kennis en ervaringen met de andere deelnemende scholen en bibliotheken uit te wisselen.

Meten is weten

Ook het meten van de effecten van het traject maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma. Zo vul je voor en na het traject een digitale vragenlijst in, waardoor inzichtelijk wordt welke impact SMILES maakt. Zo biedt de meting informatie over de effecten van de workshops op de kennis en vaardigheden van de leerlingen en de workshopgevers. Daarmee kan de impactmeting ook worden gebruikt als sturingsinstrument voor vervolgactiviteiten.

Materiaal blijft beschikbaar

De training, workshops, handreiking, digitale toolkit en impactmeting zijn gratis beschikbaar voor de deelnemende scholen en bibliotheken. Na afloop van het traject kan het materiaal gebruikt worden voor andere groepen leerlingen op de eigen school, en uiteindelijk ook daarbuiten.

Wil jij ook meedoen?

Stuur je motivatiebrief (maximaal 1 A4) uiterlijk 15 mei 2022 naar Marleen Wijnen via marleen.wijnen@kb.nl.