Informatie voor het bibliotheeknetwerk

ITTA: 4 opleidingsmodules basisvaardigheden

Nieuwsbericht
15 juni 2021
Het ITTA biedt 4 modules voor wie zich bekwamen als docent in het volwassenenonderwijs: Docent NT1, Digitale vaardigheden, Coaching en Samenwerken met vrijwilligers. Ze starten vanaf september en je kunt je nu aanmelden.
Inhoudsblokken

Deze modules zijn onderdeel van de opleiding tot Docent Basisvaardigheden.

Het ITTA heeft deze opleiding in samenwerking met CINOP en het Freudenthal instituut ontwikkeld.

Digitale vaardigheden

ITTA, logo

In de Module Digitale vaardigheden maak je je de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan laagopgeleide volwassenen. Je leert hoe je je cursisten kunt ondersteunen in het gebruik van digitale technieken, en je krijgt inzicht in de manier waarop cursisten die technieken vervolgens kunnen gebruiken in verschillende contexten.

Start: donderdag 23 september 2021, 13.30 – 16.30 uur, 5 bijeenkomsten verspreid over 7 maanden

Coaching

Wil jij een coachende aanpak in je lessen implementeren? En wil je je er echt in bekwamen? Dan past de Module Coaching bij jou. De training besteedt veel tijd aan het oefenen van je coachvaardigheden. Je onderzoekt je huidige aanpak en gaat na hoe die bijdraagt aan de ontwikkeling van leervaardigheden van leerders en hoe je die ontwikkeling kunt versterken. Je krijgt steeds een kort theoretische input waarna we veel oefenen.

Start: woensdag 6 oktober 2021, 10.00 - 17.00 uur, 3 bijeenkomsten van 1 dag

NT1

In de Module NT1 leer je alles over effectief lees- en schrijfonderwijs aan laaggeletterde volwassenen. Aan bod komen onderwerpen als aansluiten bij de behoeften van leerders en bijpassende didactische technieken, kaders inzetten zoals de standaarden en eindtermen VE, en gericht keuzes maken voor lesmateriaal.

Start: woensdag 10 november 2021, 13.30 – 16.30 uur, 5 bijeenkomsten verspreid over 1,5 jaar

Samenwerken met vrijwilligers

In de Module Samenwerken met vrijwilligers leer je hoe en in welke rollen vrijwilligers een plek hebben in de volwasseneneducatie en hoe zij begeleid kunnen worden. Daarnaast komen de netwerkpartners aan bod en hun betrokkenheid bij de volwassen leerder, met als uiteindelijk doel om alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Deze module is ook interessant voor coördinatoren van bijvoorbeeld taalcoach- en andere vrijwilligersorganisaties.

Start: donderdag 25 november 2021, 13.30 - 16.30 uur, 4 bijeenkomsten verspreid over 5 maanden