Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kamerbrief Voortgang Digitale inclusie 2020

Nieuwsbericht
9 december 2020
De Kamerbrief 2020 over de voortgang van digitale inclusie is gepubliceerd.
Inhoudsblokken

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van digitale inclusie in 2020. De brief is een verslag van wat in 2020 gedaan is om digitale inclusie te bevorderen op 4 hoofddoelen:

  • Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken.
  • Mensen helpen om met digitalisering om te gaan.
  • Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn.
  • Samenwerken met bedrijven en andere organisaties.
Informatiepunt Digitale Overheid, tekening inrichting

Apart benoemd worden: de uitrol van de IDO’s en de ondersteuning die bibliotheken bieden bij de CoronaMelder app en de donorregistratie.

Bij de brief hoort een aantal bijlagen met cijfers en onderzoeksresultaten.

Download de Kamerbrief met bijlagen van de website van de Rijksoverheid.