Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB lanceert de Effectenmonitor voor openbare bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
18 februari 2019
Het zichtbaar maken van haar maatschappelijke waarde is onder bibliotheken een breed gedragen wens, maar het is ook een complex proces. Met de landelijke Effectenmonitor wil de KB bibliotheken hierbij ondersteunen.
Inhoudsblokken

Over de Effectenmonitor

De Effectenmonitor omvat vier onderzoeksmodules waarmee bibliotheken de effecten van hun educatieve cursussen kunnen meten. Je kunt de monitor inzetten bij cursussen op het gebied van:

  1. computer & internet (digitale basisvaardigheden zoals Klik & Tik)
  2. social media (zoals Klik & Tik. Het internet op)
  3. e-overheid (Digisterker)
  4. de Nederlandse taal.

Via deze vier onderzoeksmodules legt de bibliotheek haar cursisten bij de aanvang en na afronding van een cursus een vragenlijst voor (online of op papier).

Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre de cursisten positieve veranderingen ervaren in hun niveau van vaardigheden en in hun dagelijks leven. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt via een centrale digitale portal. Via deze portal heeft de bibliotheek toegang tot een persoonlijke bibliotheekomgeving. Hier kan zij op elk gewenst moment de resultaten uit haar eigen metingen opvragen en uitdraaien.

Deelname via monitorcoördinator

Alle bibliotheken kunnen deelnemen aan de Effectenmonitor. Wij adviseren om hiervoor één monitorcoördinator te benoemen. Deze coördinator schrijft zich in namens de bibliotheek en coördineert de verzameling en rapportage van onderzoeksgegevens. Deze persoon kan ook collega’s en vrijwilligers instrueren bij het invoeren van gegevens en het uitzetten van vragenlijsten.

Heeft je bibliotheek in het verleden deelgenomen aan een voorganger van de Effectenmonitor, namelijk de Monitor Digitale basisvaardigheden (uitgevoerd door next Value, in opdracht van de KB) en/of de Digisterker-monitor voor intake, evaluatie en rapportage van Digisterker-cursussen (uitgevoerd door Stichting Digisterker)? Dan hebben we de betreffende contactpersoon van je bibliotheek ook benaderd over de Effectenmonitor.

We raden je aan om binnen de organisatie afspraken te maken over de modules waaraan je gaat deelnemen en wie de monitorcoördinator wordt, die het onderzoek gaat coördineren.

Inschrijven

Je kunt je nu al inschrijven voor de Effectenmonitor. Begin april gaat de monitor open voor gebruik. Alle voorinschrijvers ontvangen dan een mail met een link naar de portal. Hier kan de monitorcoördinator een inlog aanmaken. Deze inlog leidt naar de persoonlijke digitale bibliotheekomgeving. Vanuit deze omgeving kan men de vragenlijsten uitsturen en de onderzoeksresultaten opvragen en uitdraaien, en vergelijken met het landelijk gemiddelde van deelnemende bibliotheken. Instappen kan tot 30 april.

Kosten

In 2019 kun je via de Effectenmonitor gratis deelnemen aan twee onderzoeksmodules, waarvan de module E-overheid een vast onderdeel is. Hiermee blijft de structurele evaluatie binnen het programma Digisterker gewaarborgd. Hier bovenop kun je een of twee extra onderzoeksmodules inzetten. Voor extra onderzoeksmodules betaalt de bibliotheek een eigen bijdrage:

  • één extra module: € 224,- per jaar
  • twee extra modules: € 448,-per jaar

N.B. Afhankelijk van het aantal deelnemende bibliotheken kan dit bedrag lager worden. Eind april, na sluiting van de inschrijving, maken wij het definitieve bedrag bekend. De genoemde bedragen zijn maxima.

Startbijeenkomst op 19 maart

We organiseren op dinsdagmiddag 19 maart van 13.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst over de Effectenmonitor bij de Observant in Amersfoort. Aanmelden kan tot dinsdag 12 maart. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers, de plaatsing is op volgorde van aanmelding. Deelname is gratis.

Afbeelding