Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB neemt werkzaamheden WegWijzer over

Nieuwsbericht
Vergelijken
29 september 2020
G!DS is een database van en voor de bibliotheekbranche, die gevuld is met maatschappelijk relevante informatie. Ook de eigen bibliotheekdata staan erin. G!DS wordt echter soms ook gebruikt om informatie te leveren aan digitale loketten. Deze dienstverlening, met als merknaam WegWijzer, wordt door SPN overgedragen aan de KB.
Inhoudsblokken

Op dit moment is G!DS een database die door openbare bibliotheken, POI’s en de KB voor veel zaken wordt gebruikt. Dit varieert van adressen en openingstijden van vestigingen en het vastleggen van ISIL-codes tot diensten voor het onderwijs, de sociaal-educatieve kaart en het aanbod in het kader van basisvaardigheden. KB en SPN benadrukken dat de ondersteuning van G!DS voor de programma’s van basisvaardigheden en digitale inclusie blijft zoals je van ons gewend bent.

Het eigendom van G!DS ligt bij de VOB en de KB samen. De branchevereniging heeft met ingang van 2015 alle gebruiksrechten overgedragen aan de KB. 

Markttaken

G!DS wordt in sommige gevallen ook gebruikt om informatie te leveren aan digitale loketten, bijvoorbeeld een website voor Centrum Jeugd en Gezin. Vaak, maar niet altijd, is de opdrachtgever hiervoor de gemeente en werkt de bibliotheek samen met een webbouwer om de website aan de gemeente te leveren. Omdat deze sites door bibliotheken “verkocht” worden aan de gemeente en hiervoor licentietarieven zijn, spreken we hier van de markttaken van G!DS. Er zijn naast de bibliotheken ook andere, commerciële aanbieders die vergelijkbare diensten leveren.

Samenwerking KB en SPN

Met de invoering van de Wsob vielen beheer en doorontwikkeling van de G!DS-database aan de KB toe. Vanuit de Wsob was er voor de KB echter geen wettelijke taak om de markttaken uit te voeren. Vandaar dat deze dienstverlening, onder de merknaam WegWijzer, eind 2017 overgedragen werd aan SPN. De overeenkomst tussen de KB en SPN die hieraan ten grondslag ligt, loopt tot 1 december 2020.

Medio 2019 werd duidelijk dat voortzetting van de werkzaamheden door SPN na 2020 niet passend zou zijn in de markt waarin G!DS opereert. Er zijn echter nog steeds bibliotheken die loketten hebben en daarover, soms langlopende, afspraken hebben gemaakt met hun gemeente. Daarom worden de taken die WegWijzer namens SPN uitvoert eind 2020 weer overgedragen aan de KB.

Inventarisatie

De KB inventariseert de markttaken om duidelijkheid te verkrijgen:

  1. In hoeverre afnemers van loketten afhankelijk zijn van de specifieke data-oplossing die G!DS hen nu biedt.
  2. Aan welke overeenkomsten of afspraken bibliotheken, als opdrachtnemers, gehouden zijn voor hun opdrachtgevers rond de markttaken van G!DS.

Aan bibliotheken die geen afnemer zijn van markttaken wordt gevraagd of er op dit vlak mogelijk trajecten in de pijplijn zitten. Zijn er in jouw bibliotheek plannen, dan kun je die ook zelf doorgeven aan Sander van Kempen.

Met het beeld dat via de inventarisatie wordt verkregen kan de KB besluiten hoe de invulling van de informatiefunctie door bibliotheken als markttaak het beste ondersteund kan worden. En waar de ondersteuning op dit vlak belegd kan worden. Het uiteindelijke doel van de KB is om bibliotheken dat perspectief en die continuïteit te bieden die nodig zijn voor het uitvoeren van de informatiefunctie als markttaak.

De resultaten van de inventarisatie worden ook meegenomen in een onderzoek naar de functie van G!DS in de digitale infrastructuur die de KB in beheer heeft. Met deze infrastructuur wordt G!DS, met ondersteuning vanuit SPN, volop ingezet in het kader van de programma’s Digitale inclusie en Bibliotheek en basisvaardigheden. De KB en SPN benadrukken nogmaals dat de ondersteuning van G!DS op dit vlak blijft zoals je van ons gewend bent.