Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB partner in onderzoeksgroep toegepaste AI

Nieuwsbericht
Vergelijken
26 november 2021
De komende 8 jaar is de KB betrokken bij een onderzoeksgroep van hogescholen die onderzoek doen naar het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie. Zij hebben daarvoor onlangs een SPRONG-subsidie toegekend gekregen. SPRONG is een 8-jarige subsidie voor het versterken van een bestaande onderzoeksgroep, waarin hogescholen samenwerken met praktijkpartners op actuele maatschappelijke thema’s.
Inhoudsblokken

Grote impact

In het rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kunstmatige intelligentie bestempeld als een technologie met een grote impact op de samenleving, waarvan we de omvang niet kunnen overzien. Om een systeemtechnologie als kunstmatige intelligentie succesvol in te bedden in de samenleving is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid.

AI

Belangrijk thema

Ook binnen de KB en haar netwerk is kunstmatige intelligentie een belangrijk thema. Vertegenwoordigers van de KB nemen deel aan verschillende consortia, zoals de Nederlands AI Coalitie. Het onderzoek naar toepassingen van kunstmatige intelligentie past binnen de onderzoekslijnen van de Kennisagenda voor Openbare Bibliotheken, met name bij de vraag naar veranderingen in de informatiefunctie van bibliotheken.

Responsible Applied AI

De SPRONG-groep ‘Responsible Appllied AI’ is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Rotterdam (HR) en Hogeschool Utrecht (HU). Met de SPRONG-subsidie kunnen de partners een infrastructuur opbouwen voor een krachtige onderzoeksgroep. De drie hogescholen in de SPRONG-groep verrichten praktijkgericht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Daarmee beoogt de SPRONG-groep een methodologie voor Responsible Applied AI te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Hybride leeromgevingen

Om deze methodologie te ontwikkelen, werken de hogescholen samen met bedrijven en organisaties. Startpunt van het traject is de ontwikkeling en doorontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden retail, zakelijke dienstverlening en media. Daarin trekken AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen op.

Doel is om vanuit de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn voor de toepassing van AI in de desbetreffende sector. Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen van de deelnemende hogescholen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma.

Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald. Binnen het toepassingsgebied Media zal de KB meewerken aan het opzetten en ontwikkelen van hybride leeromgevingen, waarin bibliotheken een rol gaan spelen.