Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB start onderzoek naar impact coronavirus op bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 mei 2020
De KB wil in kaart brengen welke vormen van dienstverlening bibliotheken tijdens de sluiting van hun vestigingen aanbieden en welk publiek zij daarmee bereiken. Voor zichzelf en voor stakeholders, voor nu en voor de toekomst.
Inhoudsblokken

Het onderzoek

Het coronavirus raakt alle bibliotheken: voor een periode van ruim acht weken werden zij gedwongen hun deuren te sluiten en hun activiteiten af te gelasten. Tegelijkertijd ontstonden er ook nieuwe initiatieven, waarmee bibliotheken hun aanbod vervingen of zelfs uitbreidden. Vanaf 11 mei mogen de deuren weer mondjesmaat en met beperkende maatregelen open voor het publiek.

Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Dat brengt de KB de komende tijd in kaart. Met een online inventarisatie onder bibliotheken wil de KB beter zicht krijgen op de verschillende vormen van dienstverlening die bibliotheken tijdens de sluiting van hun vestigingen aan zijn gaan bieden. Zo kunnen bibliotheken nu en op een later moment laten zien wat hun inzet tijdens de coronaperiode is geweest en hoe zij hun maatschappelijke functie tijdens deze periode hebben ingevuld. Die informatie is belangrijk voor nu, bijvoorbeeld in het gesprek met stakeholders en subsidiënt. Maar de KB verzamelt die gegevens ook voor later, zodat ook over tientallen jaren nog duidelijk is wat er in de bibliotheeksector gebeurde toen het coronavirus de wereld trof.

Vragen

Het onderzoek richt zich op drie vragen:

  • Wat hebben bibliotheken aan alternatieve dienstverlening ontwikkeld en/of aangeboden?
  • Hoe hebben bibliotheken over deze dienstverlening gecommuniceerd?
  • Welke impact hebben de maatregelen gehad op (de inzet van) het personeel van de bibliotheek?

Resultaten

De resultaten uit het onderzoek worden gepubliceerd op Bibliotheekinzicht. Vanaf volgende week is hier een speciaal themadossier te vinden over bibliotheken in tijden van de coronacrisis. In dit dossier vind je ook andere feiten en cijfers over de bibliotheeksector in deze periode, evenals initiatieven in andere landen en sectoren, interviews met bibliotheekdirecteuren en meer.

Meedoen

De KB nodigt alle bibliotheken uit deel te nemen aan dit onderzoek. De directeur ontvangt hiertoe per mail een link naar een online vragenlijst. Deelname kost ongeveer 15 minuten en wordt zeer gewaardeerd.