Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB start onderzoek naar makerplaatsen in bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 november 2020
Bibliotheken zijn de aangewezen plek om een leven lang te leren, kennis te delen en samen te creëren. In 2017-2018 heeft de KB een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar makerplaatsen in bibliotheken. Nu start opnieuw een onderzoek naar de rol van bibliotheken als een plaats voor creatieve uitwisseling en persoonlijke ontwikkeling. Met dit onderzoek wordt de stand van zaken rondom makerplaatsen in bibliotheken in kaart gebracht: de ontwikkelingen in het soort ruimtes, activiteiten en de mate van samenwerking in makerplaatsen, knelpunten en succesfactoren, personele bezetting en financiering.
Inhoudsblokken

Lokaal en landelijk inzicht

Met het invullen van de vragenlijst dragen bibliotheken bij aan de kennis over de ontwikkeling van makerplaatsen op landelijk niveau. Het onderzoek zorgt voor inzicht in de maatschappelijk-educatieve rollen van de bibliotheek in de lokale gemeenschap. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een artikel en een infographic. Deelnemende bibliotheken ontvangen begin 2021 bericht wanneer deze beschikbaar zijn.

Makerplaatsen

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan dit onderzoek zijn verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je geen uitnodiging ontvangen terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.