Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB steekt vlag uit voor jarige duurzaamheidsdoelen

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 september 2020
Op 25 september viert de KB het eerste lustrum mee van de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG's). Het is op die dag precies vijf jaar geleden dat deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen unaniem door alle lidstaten van de VN werden vastgesteld. Om deze mijlpaal te vieren, hangen wereldwijd tal van overheidsinstellingen en andere organisaties de vlag uit.
Inhoudsblokken

Door op deze dag de vlag te hijsen, laten overheden en instanties wereldwijd zien dat zij klimaatactie, gendergelijkheid, biodiversiteit en eerlijk werk hoog in het vaandel hebben.

Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB nationale bibliotheek: “De SDG’s sluiten goed aan bij onze wens om samen met onze partners bij te dragen aan de publieke toegang tot informatie, het bevorderen van wetenschap, het vergroten van de geletterdheid en het bewaren en beschikbaar stellen van erfgoed.”

Vlag sdg

Rol van bibliotheken

“Niemand kan zulke maatschappelijke opgaven in z’n eentje oplossen”, vervolgt Knibbeler. “Daarom werken we samen met andere partijen. Zo spelen openbare bibliotheken bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de uitvoering van onze programma’s op het gebied van leesbevordering, basisvaardigheden en digitale inclusie. Bibliotheken zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk, en daarom absoluut onmisbaar bij het streven naar goed geïnformeerde burgers, gelijke kansen voor iedereen en zorg voor de wereld van morgen.”

De KB heeft SDG-vlaggen beschikbaar gesteld aan openbare bibliotheken, om samen te kunnen laten zien hoe belangrijk de bibliotheeksector de SDG-doelen vindt. Via #libraries4sdgs kunnen bibliotheken wereldwijd bovendien hun betrokkenheid bij de doelen tonen.

Internationaal

Bibliotheekorganisaties uit de hele wereld omarmen gezamenlijk de SDG-ambities en wisselen kennis en ervaringen uit met elkaar via de European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (Eblida) en de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). De KB is in beide organisaties vertegenwoordigd.

Over de duurzame doelen

De Sustainable Development Goals zijn de wereldwijde agenda voor een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid, waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen in vrede met elkaar samenleeft. Er wordt naar gestreefd deze zeventien doelen in 2030 te hebben bereikt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het beleid van de KB en de daarin opgenomen SDG’s verwijzen we je naar ons beleidsplan Werken met Woorden (2019-2022). Algemene informatie over de SDG’s vind je onder andere op de websites van de Rijksoverheid en de VN. Hoe de bibliotheekorganisaties in Europa en wereldwijd de SDG’s in hun werkzaamheden integreren lees je op de website van Eblida en IFLA.