Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KLASSE! krijgt een nieuw gezicht

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 april 2022
KLASSE!, de aanpak om NT1'ers te bereiken, is op 15 maart overgedragen aan CINOP, net als de bijbehorende website ikwildatleren.nl. CINOP zorgt voor borging en uitbouw van de aanpak.
Inhoudsblokken
KLASSE! logo

In maart 2022 droeg Marian Janssen-de Goede de eigendomsrechten op de exploitatie van KLASSE! en alle bijbehorende trainingen over aan onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP. Marian ontwikkelde de methodiek op basis van haar jarenlange ervaring en werkzaamheden in de volwasseneneducatie.
KLASSE! is een effectieve methodiek om laaggeletterde NT1’ers (Nederlandssprekende volwassenen) te vinden, te benaderen en te motiveren om de stap naar leren te zetten.

Bekijk KLASSE! op de website van CINOP. 

Bekijk de pdf persona's NT1: Laaggeletterden in Beeld of  KLASSE!?.
Deze maakt deel uit van de toolkit Hoger bereik, scrol naar Project Hoger bereik.