Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KNVI Victorine van Schaickfonds publicatieprijs naar Suzette van Haaren

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 november 2022
Suzette van Haaren heeft de Victorine van Schaick Penning gewonnen. Dat meldt KNVI Victorine van Schaickfonds. Dit fonds onderscheidt jaarlijks publicaties, initiatieven en scripties op het gebied van het bibliotheek- en informatieterrein. Van Haaren kreeg de prijs voor haar proefschrift 'The Digital Medieval Manuscript'. Andere prijswinnaars zijn Dia Wesseling en Nitzan Shalev. Zij wonnen respectievelijk de initiatiefprijs en de scriptieprijs. De prijzen worden woensdag 23 november uitgereikt.
Inhoudsblokken

Publicatieprijs

Persoon slaat bladzijde middeleeuws boekje om.

Suzette van Haaren.

Suzette van Haaren wint de prijs voor beste publicatie, oftewel de Victorine van Schaick Penning. Ze ontvangt deze voor haar proefschrift ‘The Digital Medieval Manuscript’ dat zij heeft geschreven voor de Rijksuniversiteit Groningen en de University of St Andrews. Van Haaren laat zien welke verstrekkende gevolgen de digitalisering van middeleeuwse handschriften heeft voor hoe we deze oude boeken zien, gebruiken en begrijpen, maar ook conserveren als culturele erfgoedobjecten in een almaar digitaler wordende cultuur. Zij doet dit aan de hand van drie casussen, die elk één manuscript en zijn digitale tegenhanger(s) beslaan. In haar proefschrift behandelt zij thema’s variërend van digitale fotografie en metadata, het maken van middeleeuwse memes tot digitale duurzaamheid. Aan de prijs zit een beloning vast van € 2500.

Initiatiefprijs

Dia Wesseling.

De initiatiefprijs van 2000 euro gaat naar Dia Wesseling (adviseur educatie bij Probiblio) voor haar pleidooi om expert-lees(media)consulenten in te zetten binnen de Bibliotheek-op-school aanpak om zo structureel samen te werken met het primair onderwijs, de impact te vergroten en kwaliteit goed te kunnen borgen. In de visiepaper ‘Sámen voor leren’ die zij schreef voor de mastermodule Leren & Innoveren aan Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, Zaltbommel, werkt Wesseling uit hoe deze nieuwsgierige en leergierige experts, uitgerust met academische vaardigheden en actuele kennis van relevante onderwijsontwikkelingen en effectief leesonderwijs, leerkrachten helpen de taalontwikkeling, het leesplezier en de digitale vaardigheden van de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, opdat leerlingen volwaardig kunnen participeren in onze (digi)talige maatschappij.

Scriptieprijs

Persoon op een bruggetje bij een gracht met een scriptie en bloemen in de hand.

Nitzan Shalev.

De scriptieprijs van 1500 euro gaat naar Nitzan Shalev. Zij behaalde cum laude een M.A. van de opleiding Book and Digital Media Studies, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden met haar scriptie ‘Mind Your Language: A Longitudinal Study of the Catalogues of Leiden University Library’s Hebrew Manuscripts Collection’. Nitzan Shalev laat daarin zien hoe vorm en inhoud van de gedurende de vier-en-een-halve eeuw van het bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden gepubliceerde catalogi van de collectie Hebreeuwse manuscripten inzicht geven in de maatschappelijke normen en wetenschappelijke belangen van het tijdperk waarin zij tot stand zijn gekomen. Met een longitudinale benadering belicht ze de sociale veranderingen of opkomende wetenschappelijke gebieden die de samenstellers hebben beïnvloed, zoals in het bijzonder de veranderende houding ten opzichte van joden.

Eervolle vermelding

Vincent Janssen ontvangt een eervolle vermelding voor zijn serie artikelen over het verschijnsel nepnieuws in IP (Informatie Professional – ook verschenen in boekvorm als Achter het nepnieuws bij Eburon, Delft).

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats woensdag 23 november tijdens het KNVI event Smart Humanity in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Meer informatie lees je op de site van de KNVI. De KB is partner van de KNVI.