Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Lancering e-learning DigiStart-trainingen

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 maart 2021
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 lanceert de KB twee DigiStart-trainingen over mediaopvoeding, die in de eerste plaats bestemd zijn voor lees(media)consulenten. Daarnaast zijn ze ook voor frontoffice-medewerkers interessant. De trainingen zijn ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en in samenwerking met Cubiss omgezet naar kleurrijke en toegankelijke e-learnings.
InhoudsblokkenOuders en verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens de Media Ukkie Dagen tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik binnen het gezin. Kinderen groeien op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe technologieën, maar dat betekent niet dat ze daarmee automatisch goed kunnen omgaan.

Digistart Training

Ouders kunnen best een steuntje in de rug gebruiken als het gaat om mediaopvoeding en daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek. 

Voor lees(media)consulenten en frontoffice-medewerkers

De DigiStart-e-learnings helpen lees(media)consulenten om een goed beeld te krijgen van de moderne mediaomgeving en de rol die de bibliotheek heeft op het vlak van mediaopvoeding. Je maakt daarnaast kennis met bronnen die betrouwbare informatie bieden over het onderwerp en je leert websites kennen waarop je geschikte media voor kinderen kunt vinden. Ook wordt stilgestaan bij de visie en het beleid van bibliotheken op het vlak van mediaopvoeding, interne samenwerking en wie mogelijk interessante samenwerkingspartners zijn. Hoewel de e-learnings primair zijn bedoeld voor lees(media)consulenten kan het ook heel interessant zijn voor frontoffice-medewerkers om de online cursussen te doorlopen.

Inhoud e-learnings

De online trainingen zijn elk in 1,5 uur te maken en bestaan uit vijf onderdelen:  

  1. Kennismaking 
  2. Mini-college 
  3. Introductie bronnen 
  4. De rol van de bibliotheek 
  5. Samenwerkingspartners 

Meer informatie en inschrijven

De beide e-learnings worden via de Bibliotheek Campus beschikbaar gesteld. Ga hier naar de e-learning voor het jonge kind (0-6 jaar) en hier voor de e-learning voor het kind van 4-12 jaar.