Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke campagne IDO in juni

Nieuwsbericht
7 april 2021
De nieuwe startdatum van de landelijke IDO-campagne is juni. Wel geldt als voorbehoud dat de bibliotheken dan weer open zijn. We trappen af op 9 juni met een landelijk PR-moment rond de opening van het IDO in de bibliotheek in Oegstgeest, in bijzijn van het ministerie van BZK.
Inhoudsblokken

Op deze site en in de nieuwsbrief Bnetwerk Basisvaardigheden houden we je op de hoogte of de startdatum 9 juni blijft. En wanneer het campagneschema in de handreiking Lokale mediastrategie en campagne is aangepast aan de nieuwe planning. Deze handreiking geeft tools om in te haken op de landelijke campagne. Je kunt uiteraard met de tips al eerder aan de slag.

Man staat tussen kasten in bibliotheek

In de handreiking vind je onder meer: informatie over de campagne, do’s en don’ts, inspiratie en voorbeeldteksten voor social en huis-aan-huisbladen.
De handreiking is ook te vinden in de marketingtoolkit. Hier vind je ook templates voor promotiemateriaal.