Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Landelijke IDO-campagne

Nieuwsbericht
14 januari 2021
Gezien de corona-persconferentie van afgelopen dinsdag is de kans klein dat de landelijke IDO-campagne medio februari kan starten. Als de lockdown dan nog geldt, wordt de campagne doorgeschoven tot het moment dat de bibliotheken weer open mogen. Wij informeren je hierover, via deze website, de nieuwsbrief Bnetwerk Basisvaardigheden volwassenen of een aparte mailing.
Inhoudsblokken

We realiseren ons ook dat er op dit moment en na de lockdown minder IDO’s zijn geopend dan gepland en dat er nog geen landelijke dekking is. Toch hebben veel bibliotheken de e-learning al gevolgd en de bijbehorende vaardigheids­training gehouden en gaat het optuigen van het lokale netwerk door.

Daarom adviseren wij je om indien mogelijk na de lockdown zo snel mogelijk kleinschalig te openen als de campagne van start gaat.

Man staat tussen kasten in bibliotheek

En mocht ook dit niet lukken, dan hopen we dat je desondanks mensen met vragen over de digitale overheid telefonisch of online te woord kunt staan. Mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn en nu nergens terechtkunnen met hun vragen over de digitale overheid, kun je zo toch helpen. 
Deze 'noodhulp' is een kans om te laten zien dat kwetsbare burgers, die in deze tijd extra hard worden geraakt, toch verder worden geholpen door de bibliotheek. Ook in moeilijke tijden.