Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leertraject FO-medewerkers uitgebreid

Nieuwsbericht
Vergelijken
10 februari 2021
Het leertraject 'De publieksservice en de educatieve bibliotheek' is vernieuwd met informatie over de Gezinsaanpak en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Hiermee is de leergang nog completer geworden.
Inhoudsblokken

Het doel van het leertraject is vergroting van kennis en vaardigheden van de medewerkers publieksservice op het gebied van BoekStart, dBos PO en het sociaal domein: de rol van de bibliotheek, activiteiten, laaggeletterden en laag-digitaalvaardigen en het (digi)Taalhuis.
Preventie en curatie zijn nu nog sterker verbonden.

Inhoud

Het traject bestaat uit een e-learning (8 uur) en 4 bijeenkomsten (12 uur).

Bibliotheekmedewerker helpt vrouw aan de balie

De POI-adviseur Jeugd & Onderwijs of Basisvaardigheden begeleidt het hele traject. Er is een actieve rol weggelegd voor de specialisten Jeugd en Basisvaardigheden van de deelnemende bibliotheek. Samen met hen maken de medewerkers Publieksservice de vertaling van de landelijke programma’s uit de e-learning naar lokale activiteiten in de bibliotheek.

Bekijk het leertraject op Bibliotheek Campus.

Prijs en aanmelding

Het traject is vernieuwd, maar de prijs is gelijk gebleven: € 5.625,- voor maximaal 20 deelnemers.
De teamleider kan met inhoudelijke vragen terecht bij de contactpersoon van de eigen POI en kan zich aanmelden via Bibliotheek Campus.