Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leertraject FO-medewerkers wordt uitgebreid

Nieuwsbericht
10 juni 2020
'De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek' is na het pilot-traject positief geëvalueerd. Het leertraject krijgt een uitbreiding met twee nieuwe modules. De e-learning is tijdelijk gratis toegankelijk.
Inhoudsblokken

In 2019 zijn tien bibliotheken gestart met een pilot van het leertraject voor de medewerkers in de Frontoffice. Zij leerden in een combinatie van e-learning en groepsbijeenkomsten wat hun bibliotheek biedt rond leren voor de diverse doelgroepen van 0 tot 100. Zo hebben zij allemaal een gelijke basis om mensen goed door te verwijzen die niet makkelijk zelf de weg vinden.

Bibliotheekmedewerker helpt vrouw aan de balie

Twee nieuwe modules

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de pilots afgerond. Daarna volgde de evaluatie van het leertraject. Die is positief. Op basis van de evaluatie wordt het leertraject verder uitgebreid met twee e-learning-modules, namelijk rond het programma Digitale inclusie en rond de gezinsaanpak.

Met het oog op de coronamaatregelen zijn de huidige e-learning-modules de komende periode gratis toegankelijk via Bibliotheek Campus.

Zie ook