Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leesbevordering in meertalige gezinnen: pilot-bibliotheken bekend

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 april 2022
Binnenkort starten 11 bibliotheken met een pilot om de taal- en leesontwikkeling van kinderen in meertalige gezinnen te stimuleren. De pilot beoogt 2 resultaten: meer (digitale) content beschikbaar stellen in 4 talen, en bibliotheken faciliteren om meertalige gezinnen hiermee te bereiken en ondersteunen. De pilot-bibliotheken zijn geselecteerd.
Inhoudsblokken
Voorlezer Gulner, Syrisch-Arabisch

Met veel enthousiasme reageerden bibliotheken uit het hele land op de oproep om mee te doen aan de pilot. De selectie heeft plaatsgevonden en 11 bibliotheken starten binnenkort met de pilot. De deelnemers zijn:

 • Bibliotheek Hardenberg
 • Bibliotheek Helmond-Peel
 • Bibliotheek Kampen
 • Bibliotheek Katwijk
 • Bibliotheek Lek & IJssel
 • Bibliotheek Rotterdam
 • Bibliotheek Veendam
 • Bibliotheek West-Achterhoek
 • dbieb (Bibliotheken Midden-Fryslân)
 • Rozet (Arnhem)
 • Schunck Bibliotheek Heerlen

100 voorleesfilmpjes

De eerste doelstelling is dat er meer (digitale) content beschikbaar komt in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch en Pools om de taal- en leesontwikkeling van kinderen te stimuleren. Meer concreet zijn dat 100 voorleesfilmpjes gebaseerd op prachtige prentenboeken.

De tweede doelstelling is dat bibliotheken beter in staat worden gesteld om meertalige gezinnen hiermee te bereiken en te ondersteunen.
De pilot-bibliotheken passen de voorleesfilmpjes samen met de prentenboeken het komende jaar toe in leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten. De kennis en ervaringen die zij hierbij opdoen, worden gedeeld met alle bibliotheken en gebruikt voor de landelijke doorontwikkeling van de programma’s en activiteiten.

Binnenkort beschikbaar

De nieuwe voorleesfilmpjes worden op dit moment ontwikkeld in samenwerking met De Voorleeshoek. Binnenkort kun je ze vinden via www.jeugdbibliotheek.nl. Er volgt bericht wanneer de lancering plaatsvindt.

Over het ontwikkelproject

Het ontwikkelproject Leesbevordering in meertalige gezinnen draagt bij aan de maatschappelijke opgave van een geletterde samenleving. Hiertoe slaan Rijnbrink, De Voorleeshoek, SPN, de KB/jeugdbibliotheek en Stichting Lezen de handen ineen.

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer projecten te financieren.