Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Lesmateriaal TaalKlik bij Klik & Tik. De basis

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 december 2022
Herken jij dit? Jouw NT1- en NT2-cursisten ervaren te veel taalhobbels bij het programma Klik & Tik. De basis van Oefenen.nl. Zij begrijpen niet echt wat ze oefenen. Om ook deze groep te helpen, is er nu TaalKlik met lesmateriaal voor 11 groepslessen, een handleiding voor begeleiders en een handleiding voor coördinatoren.
Inhoudsblokken
3 mensen aan tafel met laptops

Je zet als begeleider lessen van TaalKlik in om extra aandacht te geven aan wat digitale vaardigheden zijn. Maar ook aan de eigen leervraag, aan taal en aan thuis oefenen. Zodat deelnemers na het volgen van de lessen beter begrijpen wat zij oefenen en meer zelfvertrouwen krijgen.

Lees meer over TaalKlik.