Informatie voor het bibliotheeknetwerk

MAKERLAB zoekt nieuwe pilotbibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 november 2021
Het project MAKERLAB, een tweejarige samenwerking tussen TU Delft, Hogeschool Rotterdam, de KB en de bibliotheeksector, is op zoek naar nieuwe pilotbibliotheken. In dit project wordt het samenspel tussen ruimte en programmering onderzocht en wordt de ontwikkeling van makerplaatsen in bibliotheken een stapje verder gebracht. Voor het jaar 2022 is plaats voor vier nieuwe bibliotheken die zich aan het onderzoek willen verbinden.
Inhoudsblokken

Voorwaarden

De pilotbibliotheken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De inzet van de bibliotheek is ongeveer anderhalve dag per week. Deze tijd is nodig voor het opzetten en ontwikkelen van de makerplaats, en voor projectmeetings en activiteiten. De projectleider vanuit de bibliotheek dient inhoudelijk betrokken te zijn bij de makerplaats. Ook de beschikbaarheid van medewerkers en/of vrijwilligers met een hands on-mentaliteit en interesse in en/of kennis van maken is belangrijk.

Makerplaats

Verder wordt belang gehecht aan een sterke verbinding met lokale netwerken, zoals vrijwilligers, scholen en bedrijven. De keuze voor een specifieke doelgroep voor de makerplaats dient goed onderbouwd te worden, met aantoonbaar draagvlak voor het project vanuit de directie. Tot slot dient er de mogelijkheid en bereidheid te zijn de beschikbare ruimte voor de makerplaats te (ver)bouwen en opnieuw in te richten.

Aanmeld- en keuzeproces 

Er zijn drie online spreekuren gepland voor bibliotheken die overwegen zich kandidaat te stellen. Daarna krijgen de bibliotheken de gelegenheid zich aan te melden als pilotbibliotheek. In de laatste week van november wordt er door de stuurgroep een eerste selectie gemaakt en zullen gesprekken worden gevoerd met de projectleider van de makerplaats en de directie.

Belangstelling?

Meld je aan voor een van de spreekuren op:

  • Maandag 15 november van 15.00 tot 16.00 uur
  • Woensdag 17 november van 9.00 tot 10:00 uur
  • Vrijdag 19 november van 13.00 tot 14.00 uur

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Valerie Heil, projectcoƶrdinator MAKERLAB. Je ontvangt dan de link naar de meeting en de vraag om beknopte informatie aan te leveren over de motivatie om pilotbibliotheek te worden, de huidige status van de ruimte en programmering, de toekomstvisie op de makerplaats en de beoogde doelgroep.

Over MAKERLAB

MAKERLAB is een proeftuin voor vernieuwing rondom makerplaatsen in bibliotheken. Binnen dit tweejarige project wordt ontwerpend onderzoek gedaan naar de programmering en inrichting van makerplaatsen in hun specifieke lokale context, en worden nieuwe methodes ontwikkeld voor het monitoren van de impact van makerplaatsen. Het project is een samenwerking van TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Fers en de KB. In het eerste jaar zijn  Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Rivierenland en Bibliotheek Zuidoost FryslĆ¢n de pilotbibliotheken. In het tweede jaar worden nieuwe bibliotheken geworven. Het onderzoek loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.