Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Meer locaties voortgezet onderwijs werken samen volgens aanpak de Bibliotheek op school

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 april 2020
Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale geletterdheid voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Met landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school, maar ook in lokaal ontwikkelde programma’s en initiatieven.
Inhoudsblokken

Bibliotheken werken met bijna de helft van voortgezet onderwijs schoollocaties samen

Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging voor het voortgezet onderwijs, werkten 120 bibliotheken (85%) in schooljaar 2018-2019 samen met het voortgezet onderwijs. In totaal werd met 732 schoollocaties in het voortgezet onderwijs samengewerkt: 46% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken.

Bibliotheken werken vooral samen op gebied van leesbevordering

Gemiddeld zijn zes op de tien jongeren van 12 tot en met 18 jaar in het werkgebied van de responderende bibliotheken lid van de bibliotheek. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken te lezen en te lenen; ze organiseren voor deze doelgroep ook activiteiten en programma’s rondom leesbevordering en digitale geletterdheid. Alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs bieden diensten rondom leesbevordering aan. Op het gebied van digitale geletterdheid werkt 58% van de bibliotheken samen met het voortgezet onderwijs.

Meer schoollocaties met de Bibliotheek op school

Naast de reguliere samenwerking met het voortgezet onderwijs werken veel bibliotheken en scholen samen volgens de aanpak de Bibliotheek op school. In het schooljaar 2018-2019 werkten 69 basisbibliotheken (49%) volgens deze aanpak samen met 239 schoollocaties: 15% van alle schoollocaties in het werkgebied. Dit zijn circa 60 schoollocaties meer dan in het voorgaande schooljaar.

Resultaten beschikbaar

In totaal hebben 136 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek Samenwerking voortgezet onderwijs van de Bibliotheekmonitor: een respons van 94%. Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan – zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners. De resultaten zijn door de KB verwerkt in de volgende publicaties:

  • In de landelijke rapportage Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor alle bibliotheken.
  • In de landelijke infographic. Daarnaast zullen de provinciaal coördinatoren en deelnemende bibliotheken de provinciale en individuele infographics per mail ontvangen, waarmee de dienstverlening op lokaal niveau in kaart is gebracht.
  • In het dashboard op Bibliotheekinzicht, waarin de landelijke, provinciale en lokale resultaten nader te analyseren zijn.

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd is te vinden op Bibliotheekinzicht. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

Afbeelding