Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Meer nieuwe samenwerkingen bibliotheken en scholen voortgezet onderwijs

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 april 2023
In 2021-2022 zijn bibliotheken met meer schoollocaties voor het voortgezet onderwijs gaan samenwerken. De overgrote meerderheid van de bibliotheken werkte in het schooljaar 2021-2022 met scholen samen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Met name op het gebied van leesbevordering is de samenwerking nauw.
Inhoudsblokken

Ruime meerderheid bibliotheken werkt samen met voortgezet onderwijs

Meisje met boek

Maar liefst 119 bibliotheken werken samen met voortgezet onderwijs scholen. Dit is 88% van alle bibliotheken met schoollocaties in hun regio. In totaal werkten bibliotheken met 829 schoollocaties in Nederland. Dit is sinds 2020-2021 een stijging van 37% naar 43% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is met 260 een getekende samenwerkingsovereenkomst (57%), zoals de Bibliotheek op school

Na coronatijd pakten bibliotheken de draad weer op, ook fysieke bijeenkomsten werden weer mogelijk. Er werden weer vaker schrijversbezoeken georganiseerd en meer bibliotheken woonden sectie- en vakgroepoverleggen bij.

Nauwe samenwerking rondom leesbevordering

Vooral leesbevordering is een belangrijk speerpunt in de samenwerking tussen bibliotheken en voortgezet onderwijs scholen. 84% van alle bibliotheken met voortgezet onderwijs scholen in hun werkgebied richten zich hierop. Daarmee worden in totaal 734 schoollocaties bereikt.

Bibliotheken hebben een duidelijke inhaalslag gemaakt in het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering. Na een daling in 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering weer op het niveau van 2019-2020. Bibliotheken vullen de samenwerking rondom leesbevordering met name in met:

  • het leveren van collecties aan scholen (74%)
  • het organiseren van groepsbezoeken aan de bibliotheekvestiging (74%). 

Vergeleken met vorig schooljaar geven meer bibliotheken advies rondom taal- en leesbeleid (54%), en meer bibliotheken stellen een leesplan op (31%).

Een derde werkt samen rondom digitale geletterdheid 

In 2021-2022 werkten 44 bibliotheken samen met 118 locaties voor voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid. Dit is een derde alle Nederlandse bibliotheken met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied. Het aantal samenwerkingen rondom digitale geletterdheid is gegroeid: van 85 samenwerkingen in 2020-2021 naar 118 samenwerkingen in 2021-2022. Digitale geletterdheid blijft als onderdeel van de samenwerking een belangrijk aandachtspunt. Ondanks de groei in 2021-2022 ten opzichte van 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom digitale geletterdheid nog niet op het niveau vóór 2020-2021.

Samenwerking volgens sterrenchecklist

De samenwerking tussen bibliotheken en scholen in het voortgezet onderwijs kan worden gevat in de sterrenchecklist, waarbij 1 ster staat voor een minimale samenwerking en 4 sterren voor een optimale samenwerking. Bij twee derde van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt scoort de samenwerking tussen bibliotheek en schoollocatie 1 ster (68%): zij scoorden tussen de 1 en 25% van de totaal te behalen punten. In totaal zijn er 5 scholen die het maximaal aantal sterren hebben behaald.

Infographic Voortgezet Onderwijs 2021-2022

Landelijke resultaten lokaal inzetten

De landelijke rapportage biedt bibliotheken diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de schooldirectie, gemeente en andere samenwerkingspartners. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de meting verwerkt in een landelijke infographic en zijn per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de meting ontvangen tevens een individuele infographic, waarmee de samenwerking met het voortgezet onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Zowel de landelijke en provinciale als lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard op de website Bnetwerk. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Heb je een Bibliotheekmonitor-account? Dan kun je de infographics op lokaal en provinciaal niveau bekijken. Heb je geen account? Geef het door via bibliotheekmonitor@kb.nl.

De sterrenchecklist infographic

Voor de tweede keer verschijnt de sterrenchecklist voortgezet onderwijs. Deze checklist geeft inzage in de mate van samenwerking tussen bibliotheken en voortgezet onderwijs scholen in schooljaar 2021-2022. De resultaten worden net als vorig jaar getoond in de vorm van een infographic. Deze laat in één oogopslag zien wat de huidige situatie is omtrent de samenwerking tussen de bibliotheek en een schoollocatie, én waar mogelijkheden zijn tot groei. Kortom, de sterrenchecklist vormt een mooie basis om het gesprek met de schooldirectie hierover aan te gaan. 

Let op: de sterrenchecklist is aan de hand van de versie 2020-2021 verder geoptimaliseerd: nieuwe kpi's zijn toegevoegd en het maximaal aantal te behalen punten is bij een aantal onderdelen gewijzigd. Bij het vergelijk van de 2021-2022 resultaten met vorig schooljaar (2020-2021) is daarom enige voorzichtigheid geboden. De cijfers zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.