Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Meer verkenning nieuwe samenwerkingen bibliotheken en voortgezet onderwijs

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 maart 2022
Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus hebben bibliotheken ook in het afgelopen schooljaar hun band met het voortgezet onderwijs verstevigd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KB, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Een groot deel van de bibliotheken werkte in het schooljaar 2020-2021 actief met scholen samen. Ook werden meer nieuwe samenwerkingen verkend.
Inhoudsblokken
Jongeren op trap

Nauwe samenwerking met voortgezet onderwijs

Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging voor het voortgezet onderwijs in het werkgebied werken 115 bibliotheken (83%) samen met het voortgezet onderwijs. Samen bedienen zij 726 schoollocaties, 37% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is met 257 een getekende samenwerkingsovereenkomst (51%), zoals de Bibliotheek op school.

Samenwerking volgens sterrenchecklist

Deze samenwerking kan worden gevat in de sterrenchecklist, waarbij 1 ster staat voor een minimale samenwerking en 4 sterren voor een optimale samenwerking. Bij driekwart van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt scoort de samenwerking tussen bibliotheek en schoollocatie 1 ster (77%): zij scoorden tussen de 1 en 25% van de totaal te behalen punten. Er zijn geen samenwerkingen die het maximaal aantal te behalen punten halen.

Collecties, activiteiten en advies

Van alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied werkt 83% samen op het gebied van leesbevordering. Het gaat onder meer om het leveren van collecties aan scholen (68%), het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten of werkvormen (61%) en het geven van advies rondom taal- en leesbeleid (42%). Zo’n vier op de tien bibliotheken voert leesbevorderingsprogramma’s uit en/of geeft advies over het gebruik van boeken bij schoolvakken (beide 41%). Bij al deze vormen van dienstverlening stemmen de bibliotheken het aanbod met name af op de leerlingen en de scholen, en minder direct op de ouders.

Afbeelding
Infographic samenwerking vo 2020-2021

Landelijke resultaten lokaal inzetten

De landelijke rapportage biedt bibliotheken diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de meting verwerkt in een landelijke infographic en zijn per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de meting ontvangen tevens een individuele infographic, waarmee de samenwerking met het voortgezet onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Zowel de landelijke en provinciale als lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard op de website Bibliotheekinzicht. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Nieuw: de sterrenchecklist

Nieuw dit jaar is de sterrenchecklist per schoollocatie, ook in de vorm van een infographic. Met deze infographic wordt inzichtelijk gemaakt op welke vlakken wel of geen samenwerking met de schoollocatie plaatsvindt – een mooie basis om het gesprek op school aan te gaan. Deze infographics zijn per e-mail naar de contactpersonen verstuurd en zijn ook bij de POI op te vragen.

Infographics bekijken

Heb je een Bibliotheekmonitor-account? Dan kun je de infographics op lokaal en provinciaal niveau bekijken. Heb je geen account? Geef het door via bibliotheekmonitor@kb.nl.