Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Meld je aan voor Haal meer uit data 2023

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 december 2022
Op 12 december vond de laatste workshop van de netwerksamenwerking Haal meer uit data 2022 plaats. In 2023 gaan we hiermee door en blijven we de stap van theorie naar praktijk centraal stellen. We gaan wederom aan de slag met concrete uitdagingen, wisselen ervaringen uit en helpen elkaar verder om datageïnformeerd werken in de praktijk te brengen.
Inhoudsblokken
2023

Over Haal meer uit data

In Haal meer uit data werkt de KB sinds 2020 samen met bibliotheken en POI’s aan een aanpak om datageïnformeerd te werken. Daarbij is veel aandacht voor het beter inzetten van de bronnen en instrumenten die er al zijn, zoals de landelijke onderzoeksinstrumenten en het Datawarehouse.

Van theorie naar praktijk

In 2021-2022 is nog meer de stap van theorie naar praktijk gemaakt. We boden bibliotheken en externe sprekers een podium om hun ervaringen te delen, gingen met verschillende datavraagstukken aan de slag en hielden elkaar op de hoogte van lokale, provinciale en landelijke initiatieven rondom data. In 2023 gaan we op deze voet verder met de huidige deelnemersgroep, maar we verwelkomen ook graag nieuwe bibliotheken en POI’s die meer met data willen werken.

Meedoen?

Op maandagochtend 13 februari vindt de eerste Haal meer uit data-workshop van 2023 plaats. Wil je aanschuiven? Meld je aan bij Laura Freling via bibliotheekonderzoek@kb.nl. Wees er wel snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt. Je kunt je aanmelden tot en met 27 januari.

Wat vragen we van de deelnemers?

  • Voorbereiding van en deelname aan 5 landelijke (online) workshops van 2,5 uur;
  • De wens om in 2023 concrete resultaten te boeken bij meer datageïnformeerd werken.

Voor wie is dit project geschikt?

  • Beleidsmakers
  • Strategisch adviseurs
  • Projectleiders of programmacoördinatoren
  • Dataspecialisten
  • Medewerkers die volgend jaar meer willen werken met data

Meedenken?

In de Netwerkagenda is de ambitie uitgesproken om kennisdeling meer als netwerk op te pakken. Zo dragen POI’s zorg voor een landelijk dekkend ondersteuningsnetwerk op het gebied van datageïnformeerd werken. Vanuit die rol assisteren zij bibliotheken bij het aanleveren van gegevens voor monitoring, het uitvoeren van onderzoek en het maken van een vertaalslag van de resultaten in handreikingen voor bibliotheken. Vanuit die gedachte en om de inhoud meer ‘door en voor’ POI's en bibliotheken te maken, willen we de Haal meer uit data-workshops in 2023 gezamenlijk vormgeven. Daarvoor zijn we op zoek naar collega's van POI’s en bibliotheken die 5 keer per jaar een uur aansluiten bij een overleg om de workshops inhoudelijk vorm te geven. Wil je bijdragen? Meld je aan bij Laura Freling via bibliotheekonderzoek@kb.nl.