Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Miljoenen euro’s extra voor bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 november 2022
Openbare bibliotheken krijgen de komende jaren miljoenen euro’s extra. Ook in de Online Bibliotheek wordt flink geïnvesteerd. Daarnaast moeten gemeenten zorgen dat er in elke gemeente een bibliotheekvoorziening komt. Dat staat in de bibliothekenbrief die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag uitbrengt.
Inhoudsblokken

Overal een bibliotheek

Lezende vrouw

Het nieuws dat er structureel meer geld naar bibliotheken gaat, werd met Prinsjesdag al bekend. De bibliothekenbrief van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) is de officiële bevestiging hiervan. In de brief staat ook duidelijk waar bibliotheken het geld precies voor moeten gebruiken:

  • In gemeenten waar nog geen bibliotheek is, moet er eentje komen. Deze moet op de toekomst gericht zijn.
  • Gemeenten krijgen een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat bewoners ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de bibliotheek.
  • De online bibliotheek moet worden versterkt. De KB is verantwoordelijk voor de online Bibliotheek.

Het ministerie heeft hier in het komende jaar 29,7 miljoen euro voor over. Dit loopt op tot jaarlijks 58,7 miljoen euro vanaf 2025.  

Geweldig nieuws

Netwerkmanager Astrid Kraal is blij. ‘Na jarenlange bezuinigingen is het geweldig dat het ministerie van OCW nu extra geld beschikbaar stelt voor de bibliotheken. Bibliotheekmedewerkers laten dag in dag uit zien hoe zij bijdragen aan leesbevordering, digitale vaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Dit extra geld is daarvoor een enorme blijk van waardering. De zorgplicht die OCW hieraan heeft gekoppeld voor gemeenten zorgt ervoor dat iedere Nederlander in de buurt een bibliotheek krijgt, of houdt. Voor de VOB, SPN en KB is deze plicht, in combinatie met de extra investeringen, een essentiële stap om te kunnen bouwen aan de bibliotheek van de toekomst.’