Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Minisymposium digitaal burgerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 september 2021
Op donderdag 16 september van 12.30 tot 16.30 uur organiseren de programmalijn digitaal burgerschap, Fers, dbieb, en RUG/Campus Fryslân een minisymposium over de rol van publieke instellingen bij het bevorderen van digitaal burgerschap. Vanuit de programmalijn digitaal burgerschap is daarvoor de ambitie uitgesproken dat burgers vaardig en weerbaar zijn en zij kunnen meedoen en bijdragen aan de digitaliserende samenleving.
Inhoudsblokken

Kick-off proeftuinen digitaal burgerschap  

Tijdens het symposium vindt ook de kick-off van de vijf proeftuinen digitaal burgerschap plaats. Zij zullen een korte pitch van hun project geven. Ook zal een vooraankondiging worden gedaan van het Nationale Bibliotheekcongres 2021, met digitaal burgerschap als thema.

Twee handen met tablet

Programma

Betrokkenen uit bibliotheken, het onderwijs en overheden maken op deze dag kennis met elkaar en leren welke ontwikkelingen spelen. De uitgenodigde sprekers duiden vanuit hun eigen praktijk - kunst, onderzoeksjournalistiek en wetenschap - het belang van het bevorderen van digitaal burgerschap en de rol van publieke instellingen daarbij.

Sprekers 

Professor Anne Beaulieu

Beaulieu bezet de Aletta Jacobs Leerstoel Kennisinfrastructuren bij RUG/University Campus Fryslân. Ze is directeur van het Data Science Centre en ontwikkelde de minor Data Wise: Data Science in Society. Ze schrijft en doceert over de maatschappelijke aspecten van data.

Dries Depoorter

Depoorter is een Belgische kunstenaar die zich bezighoudt met thema’s als privacy, kunstmatige intelligentie, surveillance en sociale media. Hij maakt interactieve installaties, apps en games en is met drie werken onderdeel van The Glass Room.

Robert van der Noordaa

Van der Noordaa is onderzoeksjournalist, voornamelijk op het terrein van desinformatie. Met gebruik van open source-opsporingstechnieken ontmaskert hij internettrollen en legt hij desinformatiecampagnes bloot.

Het minimymposium is een co-productie van Fers, dbieb, RUG/Campus Fryslân en de programmalijn digitaal burgerschap.