Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Naar één systeem voor Landelijk Lenen

Nieuwsbericht
Vergelijken
18 maart 2022
In de Netwerkagenda staat onder het hoofdstuk ‘Digitale netwerk infrastructuur’ dat we streven naar een afgestemde digitale infrastructuur. In het jaarplan voor 2022 is daarom als actiepunt opgenomen dat we toe willen naar 1 systeem voor Landelijk Lenen. Hiermee zorgen we dat alle leden van bibliotheken een boek kunnen lenen bij een gastbibliotheek, onder dezelfde voorwaarden als bij hun thuisbibliotheek.
Inhoudsblokken

Wat is de situatie?

Leden van openbare bibliotheken kunnen boeken lenen bij andere openbare bibliotheken dan die waar ze lid zijn. Deze dienst noemen we Landelijk Lenen. Op het moment van schrijven, maart 2022, zijn er 2 systemen die dit ondersteunen: Landelijk Lenen (SPN, voor een groot aantal bibliotheken beschikbaar) en Gastlenen (KB, landelijk beschikbaar).

Landelijk Lenen (via OCLC):

  • De gastlener kan bij de gast- én thuisbibliotheek gebruikmaken van zijn eigen pas;
  • De gastlener kan het geleende materiaal bij gast- én thuisbibliotheek terugbrengen;
  • De thuisbibliotheek heeft gegevens over het gebruik bij gastbibliotheken;
  • Landelijk Lenen is op dit moment geschikt voor alle bibliotheken met een Wise- (OCLC) of V-Smart (Axiell)-bibliotheeksysteem (ongeveer 92% van alle bibliotheken);
  • Bij beëindiging van het thuislidmaatschap wordt het gastlidmaatschap automatisch gestopt.

Gastlenen (van de KB):

  • De gastlener moet bij de gastbibliotheek opnieuw ingeschreven worden en krijgt een extra pas van de gastbibliotheek;
  • De gastlener moet het materiaal terugbrengen naar dezelfde bibliotheek als waar het geleend is;
  • De thuisbibliotheek heeft geen gegevens over het gebruik bij de gastbibliotheek;
  • Gastlenen is geschikt voor alle bibliotheken;
  • De gastbibliotheek krijgt géén bericht bij beëindiging van het thuislidmaatschap.

Het is echter niet wenselijk om 2 systemen voor dezelfde dienst in de lucht te houden. Dit is voor de klant en de bibliotheek verwarrend en brengt extra kosten met zich mee.

Wat gaan we doen?

We gaan bibliotheken die nog geen gebruikmaken van Landelijk Lenen vanaf 1 april 2022 actief benaderen om hierop over te stappen. Het overgrote deel van de bibliotheken zit al op dit systeem, voor deze bibliotheken verandert er niets.

Met Uninova zijn we in gesprek over het doorvoeren van de benodigde aanpassing aan het Brocade-systeem. Zodra hierover meer over bekend is, zullen we de betrokken bibliotheken informeren. Het streven is om voor het eind van het jaar alle bibliotheken te hebben aangesloten op Landelijk Lenen.

Wat is het gewenste eindresultaat?

Per 1 januari 2023 hebben we een actie uit de Netwerkagenda afgerond en kunnen alle klanten van openbare bibliotheken gebruikmaken van Landelijk Lenen via de voor klanten én bibliotheken meest klantvriendelijke oplossing.

Meer informatie?

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Sander van Kempen.