Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Naar één systeem voor landelijk lenen, gastlenen wordt uitgezet

Nieuwsbericht
Vergelijken
30 september 2022
In maart kondigden we aan dat er één systeem komt voor landelijk lenen. Het ziet ernaar uit dat we dit proces kunnen afronden op 1 januari 2023.
Inhoudsblokken
Beeldmotto Netwerkagenda

Aanleiding 

In de Netwerkagenda staat onder het hoofdstuk Digitale netwerk infrastructuur dat we streven naar een afgestemde digitale infrastructuur. In het jaarplan voor 2022 is als actiepunt opgenomen dat we naar één systeem voor landelijk lenen toe willen. Zo zorgen we dat voor alle leden van bibliotheken dezelfde voorwaarden gaan gelden als ze bij een andere bibliotheek iets willen lenen.

Wat is de situatie nu?

Zoals eerder gecommuniceerd hebben we bibliotheken die nog geen gebruikmaken van landelijk lenen actief benaderd om over te stappen. Het overgrote deel van de bibliotheken zit inmiddels inderdaad op dit systeem.  Met Uninova is er een overeenkomst om de benodigde aanpassing aan het Brocade-systeem nog dit jaar door te voeren. 

Wat is de volgende stap?

Nadat de laatste bibliotheken over zijn op landelijk lenen kunnen we het systeem van gastlenen van de KB uitzetten. Dat betekent dus dat we per 1 januari 2023 een actie uit de Netwerkagenda afgerond hebben. Daarmee kunnen alle klanten van openbare bibliotheken gebruikmaken van landelijk lenen via de voor klanten én bibliotheken meest klantvriendelijke oplossing. 

Meer informatie?

Heb je behoefte aan meer informatie, dan kun je contact opnemen met Sander van Kempen.