Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nederlanders lezen minder dan ze willen

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 maart 2023
Hoe denken Nederlanders over lezen, voorlezen en leesbevordering? Hier deed GfK onderzoek naar in de meest recente meting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek. Ruim duizend consumenten gaven in dit onderzoek hun mening over onder andere het aankopen en lenen van boeken, het stimuleren van lezen bij kinderen en de Kinderboekenweek.
Inhoudsblokken

Weinig tijd om te lezen

Het lezen van boeken heeft een positief imago onder de Nederlanders: lezen wordt gezien als ontspannend, verrijkend en leerzaam. Veel Nederlanders lezen echter minder dan ze zouden willen. Gebrek aan tijd, en andere tijdsbesteding zoals televisie en video’s zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Tijd kan ook van positieve invloed zijn: zes op de tien Nederlanders geven aan dat vrij zijn of vakantie hebben juist stimuleert tot lezen. 
Ook als het om anderen gaat, heeft men het gevoel dat er minder gelezen wordt: ruim de helft van de respondenten heeft het idee dat volwassenen minder lezen en maar liefst driekwart heeft het idee dat jongeren minder lezen. 

Tweederde ouders van jongere kinderen leest voor

Acht op de tien respondenten vindt het belangrijk om aandacht te geven aan leesbevordering. Veel ouders nemen zelf verantwoordelijkheid om hun kinderen te stimuleren boeken te lezen. Bijna alle ouders met kinderen tot 12 jaar stimuleren hun kinderen om te lezen. Bijvoorbeeld door voor te lezen, samen naar de bibliotheek gaan en boeken cadeau geven. 
Eén op de tien ouders vindt dat de verantwoordelijkheid voor leesbevordering bij scholen ligt, en niet bij zichzelf. Dit zijn wat vaker Nederlanders die zelf minder lezen en niet zoveel met boeken hebben.

Kinderboekenweekcampagne zet aan tot lezen

Om leesbevordering te stimuleren, worden landelijk, regionaal en lokaal verschillende lees- en boekcampagnes ingezet, zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. Zes op de tien ouders van kinderen onder de twaalf jaar hebben het afgelopen jaar iets over de Kinderboekenweek  gezien, gehoord of gelezen. De helft van de ouders die de campagne herkenden, heeft naar aanleiding daarvan boeken gelezen, geleend of gekocht. Circa een derde van de ouders heeft naar aanleiding van de Kinderboekenweekcampagne deelgenomen aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek, bijvoorbeeld in de bibliotheek.

Over dit onderzoek

Lees hier het volledige onderzoek. Dit consumentenonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak. Dit is een samenwerkingsverband van de KB, Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Koninklijke Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers (GAU). Bekijk alle consumentenonderzoeken (vanaf 2007).