Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw: Digisterker in penitentiaire inrichtingen

Nieuwsbericht
Vergelijken
23 juni 2022
Dit voorjaar besloten Stichting Digisterker en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om het lesprogramma Digisterker – Werken met de e-overheid ook toegankelijk te maken voor gedetineerden. De financiële middelen voor het eerste jaar zijn beschikbaar dankzij een donatie van YourGift Cards. Heeft jouw bibliotheek contact met een penitentiaire inrichting? Dan is dit een kans om het contact te versterken.
Inhoudsblokken
Sfeerbeeld met laptop, werkboek en smartphone

Het programma is in 2020 en 2021 getest in de Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) Arnhem, Achterhoek (Zutphen) en Heerhugowaard. Hierbij is gekeken of het gedetineerden kan helpen digitaal vaardiger te worden. Dit bleek, met enige aanpassingen, mogelijk. Gedetineerden gaven na deelname aan dat zij zich zekerder voelden om zelfstandig digitaal contact te onderhouden met overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Het lesprogramma bleek een meerwaarde te hebben binnen het totaal van cursussen en trainingen dat gedetineerden krijgen aangeboden en draagt bij aan hun re-integratie.

Het eerste jaar kan nu starten dankzij een donatie van YourGift Cards in het kader van de overheidsregeling Social Return on Investment.

Reacties op de test

“Ik heb hier nog nooit naar gekeken. Ik weet van het bestaan, maar mijn moeder regelt dit allemaal voor mij. Nu ik gezien heb hoe het werkt, heb ik er wel vertrouwen in dat ik dit zelf ook kan.”

Gedetineerde, PI Zutphen

“Digisterker is een heel laagdrempelige manier om gedetineerden voor te bereiden op alle digitale aanvragen die ze ‘buiten’ bij de overheid moeten indienen. Als íets van belang is voor de re-integratie van gedetineerden in de samenleving, is het wel een training met Digisterker!”

Ans Beers, bibliothecaris PI Heerhugowaard

Start

Dit voorjaar heeft Stichting Digisterker het programma uitgerold in 23 PI’s in Nederland. Er zijn speciale docenteninstructies georganiseerd voor DJI-medewerkers om te leren werken met het programma van Digisterker. Ook is er voor hen een aparte docentenomgeving ontwikkeld. Hier vindt men op de doelgroep afgestemd materiaal om de cursus te kunnen geven.

Link met de bibliotheek

PI-Medewerkers gaan de cursus aanbieden vanuit de afdeling Onderwijs, de PI-bibliotheek of het Re-integratie Centrum. Zowel het cursusmateriaal voor gedetineerden als de docenteninstructie verwijst nadrukkelijk naar de bibliotheek en het IDO, als plek voor ex-gedetineerden om verder te leren of voor hulp en ondersteuning bij terugkeer in de samenleving.

De meeste bibliotheken hebben contact met PI-bibliotheken rond de collectie. Op basis van de ontwikkelingen kunnen bibliotheken of PI's het initiatief nemen om de contacten verder aan te halen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking rond het programma Digisterker - Werken met de e-overheid, of het (activiteiten)aanbod van de bibliotheek te verbinden met de activiteiten van de PI-bibliotheek.

Meer informatie

Download de brochure Digisterker binnen detentie.

Wil je meer informatie of wil je in contact komen met een PI in de buurt van jouw bibliotheek? Neem dan contact op met Chantal Venema.