Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw dossier: Trends

Nieuwsbericht
Vergelijken
18 februari 2020
Op Bibliotheekinzicht is een nieuw kennisdossier gepubliceerd: Trends. Dit dossier beschrijft de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op gebieden die voor bibliotheken relevant zijn.
Inhoudsblokken

Demografische, economische en technologische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de manier waarop we leren, werken, consumeren en samenleven. Als middelpunt van de lokale gemeenschap hebben openbare bibliotheken daar dagelijks mee te maken. Deze veranderingen leiden tot nieuwe vragen over de rol van de bibliotheek.

In het nieuwe kennisdossier Trends op Bibliotheekinzicht vind je ontwikkelingen zoals:

  • de ongelijkheid die ontstaat als mensen niet dezelfde kansen kunnen grijpen
  • de veranderingen in mediagedrag, lezen en nieuwsconsumptie
  • de gevolgen van de datasamenleving die nu ontstaat
  • de flexibilisering op de arbeidsmarkt
  • ontwikkelingen in de publieke ruimte, burgerbetrokkenheid en publieksparticipatie

Kennisagenda Openbare Bibliotheken

De ontwikkelingen die in het dossier Trends zijn beschreven, nodigen uit tot reflectie over de rol van openbare bibliotheken. Zo komen er verschillende perspectieven naar voren die in het gesprek over bibliotheken van belang zijn. Het trenddossier is nauw verbonden aan de Kennisagenda Openbare Bibliotheken, waarin drie overkoepelende onderzoekslijnen zijn geformuleerd om de samenwerking met kennisorganisaties van buiten en met de bibliotheeksector te verstevigen.

Bekijk in dit kader ook het themadossier Impact, waar de beschikbare kennis rondom impact in de bibliotheeksector samenkomt: inzichten uit onderzoek, goede voorbeelden en instrumenten om zelf mee aan de slag te gaan.

Interesse?

Door de trends in een bredere context te plaatsen kunnen we er duiding aan geven: wat betekenen deze ontwikkelingen voor bibliotheken? Uiteraard kunnen bibliotheken zelf hier het beste over nadenken en we hopen dat een trendverkenning zoals deze daaraan kan bijdragen. Een trendverkenning is nooit af. Het is een momentopname die voortdurend aangevuld kan worden en voorzien van nieuwe contexten. In 2020 zullen we verder blijven werken aan trends, samen met de sector.

Afbeelding