Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw: IDO-functieprofielen

Nieuwsbericht
10 februari 2021
Voor de medewerker, kartrekker en vrijwilliger van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) zijn nu richtinggevende profielen beschikbaar.
Inhoudsblokken

De profielen voor de medewerker en de kartrekker beschrijven de resultaatgebieden, hoofdtaken, interne en externe contacten, en competenties (kennis, vaardigheden en persoonskenmerken). Voor de vrijwilliger is een wervingstekst opgesteld met taken, persoonskenmerken en praktische zaken.

Downloads

Man staat tussen kasten in bibliotheek