Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw NT2-programma Praten op school

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 maart 2022
Voor bibliotheken is er nu een extra NT2-programma Praten op school, voor ouders die Nederlandse taal willen oefenen. Hiermee kunnen zij hun kind begeleiden bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school en de start op de middelbare school. ITTA UvA en Oefenen.nl bieden dit programma aan boven op het landelijk ingekochte aanbod. Je kunt het dus zonder extra kosten inzetten.
Inhoudsblokken
Praten op school - logo

Het nieuwe programma richt zich op Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) en is een van de weinige programma’s met focus op het voortgezet onderwijs. Een aantal bibliotheken heeft het programma getest onder de doelgroep. Praten op school is ontwikkeld met subsidie van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Met Praten op School krijgen ouders informatie over (de overgang naar) de middelbare school en bereiden ze zich voor op specifieke gesprekssituaties op school. Zo maken zij kennis met het Nederlandse onderwijssysteem na de basisschool en leren ze welke rol zij hierin spelen. In het programma oefenen ze vooral met spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid.

Het programma bevat video-, audio- en beeldmateriaal en bestaat uit 18 hoofdstukken:

  • Hoofdstuk 1 t/m 6: de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
  • Hoofdstuk 7 t/m 15: begeleiden van je kind op de middelbare school
  • Hoofdstuk 16 t/m 18: educatief thuismilieu

Gesprekken oefenen

De nadruk ligt op het oefenen met gesprekken. “Ouders voeren met school regelmatig gesprekken op sleutelmomenten in de schoolloopbaan van hun kind”, zegt Manouk van den Brink, adviseur bij het ITTA en een van de makers van het programma. “Alle ouders vinden de ontwikkeling van hun kind belangrijk, maar voor sommige ouders kan het lastiger zijn om hun kind hierin te begeleiden. Omdat ze minder ervaring hebben met het Nederlandse onderwijs of zelf niet zijn begeleid door hun ouders. Kinderen maken op de middelbare school keuzes die van invloed zijn op de rest van hun schooltijd en hun toekomst. Praten op school biedt handvatten voor ouders om hun kind te begeleiden bij belangrijke momenten in hun schoolperiode, maar ook om regelmatig met hun kind te praten over hoe het met ze gaat.”

Onduidelijke afkortingen

Het voortgezet en vervolgonderwijs bieden weinig programma’s gericht op Taal en Ouderbetrokkenheid. Ouders vinden het programma echt relevant. De informatie over schoolkeuze en gesprekken op school komt goed over. Zij breiden hun woordenschat enorm uit”, zegt Yorrit Dohmen, bibliothecaris van de Bibliotheek FlevoMeer, die al met het programma heeft gewerkt. “Ouders weten bijvoorbeeld vaak niet waar alle afkortingen op de middelbare school voor staan.”

Lees meer over Praten op school op Oefenen.nl 

Bekijk Praten op school in de leermiddelengids