Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw proces IBL-aanvragen voor wetenschappelijk materiaal

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 april 2022
Op 2 juni 2022 stappen we over op een nieuw proces voor IBL-aanvragen voor wetenschappelijk materiaal door OB-leden. Voor de klant en vragende bibliotheken verandert er niets. Voor bemiddelende bibliotheken en de KB wel.
Inhoudsblokken

Achtergrond

Na de uitfasering van NCC en VDX in 2019 zijn we overgestapt naar een andere route voor het aanvragen van wetenschappelijk materiaal door OB-leden. De aanvragen worden vanaf dat moment door 15 bemiddelende bibliotheken afgehandeld. Deze tijdelijke route werd ingezet voor de duur van twee jaar waarbij we deze periode zouden gebruiken om te komen tot een nieuwe structurele oplossing. 

In het afgelopen jaar is in een netwerktafel met de KB en een ruime vertegenwoordiging van bemiddelende bibliotheken (OBA, OB Den Haag, Rozet, Centre Céramique, biblionet Drenthe, OB Zuid Kennemerland, OB Rotterdam, Biblionet Groningen en de ZB) gesproken over de structurele oplossing. Dit heeft geleid tot een vernieuwde route voor IBL wetenschappelijk materiaal voor OB-leden die per 2 juni 2022 in gaat. 

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe oplossing zijn: 

  • De klantreis moet helder zijn, zowel voor de incidentele gebruiker als voor de veelgebruiker 
  • De klant moet 24/7 zonder tussenkomst van een bibliothecaris kunnen aanvragen 
  • De OB moet kunnen ondersteunen / adviseren bij de aanvraag 
  • Het nieuwe proces mag niet leiden tot langere levertijden of hogere kosten voor de klant 
  • De expertiserol van de Plusbibliotheken moet behouden blijven 
  • Lagere kosten per aanvraag. (de kosten per aanvraag waren sterk gestegen door de afname van het aantal aanvragen).  

Daarnaast is de wens uitgesproken dat het wetenschappelijke materiaal via de NBC beter zichtbaar wordt. 

Het nieuwe proces

We zijn gekomen tot een route waarbij er feitelijk niets verandert voor de klant en voor de vragende bibliotheek. De aanvraag wordt nog steeds via de bemiddelende bibliotheek afgehandeld. Ook de distributie vindt nog steeds via de bemiddelende bibliotheek plaats. Het wordt echter de KB die de aanvraag indient in Tipasa / WS ILL. Communicatie tussen de bemiddelende bibliotheek en de KB verloopt via de workflowtool die op dit moment ook al door de bemiddelende bibliotheken gebruikt wordt.  

Het nieuwe proces ziet er schematisch als volgt uit: 

Afbeelding
Schematische weergave nieuwe route IBL-aanvragen

VROB = VRagende Openbare Bibliotheek, BOB = Bemiddelende Openbare Bibliotheek, KB = Koninklijke Bibliotheek, LB = Leverende Bibliotheek (dat kan overigens ook de KB zijn) 

Ten slotte

Ook de facturering zal voor de aanvragende bibliotheken niet veranderen. De KB stuurt maandelijks een factuur naar de bemiddelende bibliotheken, en zij belasten op basis van gebruik door naar de aanvragende bibliotheken. 

Wat betreft de wens voor een betere vindbaarheid via de NBC: dat is op dit moment nog niet mogelijk. Bij de meeste bibliotheken kunnen aanvragen van wetenschappelijk materiaal alleen onder het menu-item ‘collectie’ gevonden worden. Alle leveranciers kunnen wel de mogelijkheid bieden om in de publiekscatalogus een link te tonen naar WorldCat, waarbij de gestelde zoekvraag direct wordt uitgevoerd. Dat is configureerbaar en dus per bibliotheek in te stellen. U kunt daarover contact opnemen met uw leverancier. 

Het nieuwe proces zal ingaan op 2 juni 2022.  

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwe proces vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Liesbeth Mantel (liesbeth.mantel@kb.nl).