Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe blueprint-pagina IDO Baliemenu

Nieuwsbericht
10 juni 2020
Deze pagina voor medewerkers biedt een overzicht van thema’s en regelingen per NPD*-partij, een ingang naar de e-learning Informatiepunt Digitale Overheid en een ingang naar jouw overzicht met lokale partners. De pagina is bedoeld voor warme doorverwijzing als medewerkers mensen niet ter plekke kunnen helpen, bijvoorbeeld bij vragen 'achter de DigiD'.
Inhoudsblokken

* Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

De nieuwe blueprint is voor alle WaaS-redacteuren toegankelijk in de landelijke map Blueprint > KB > Voorbeeldpagina's > Informatiepunt Digitale Overheid.
Op MetdeKB vind je meer informatie over het toepassen van de blueprint-pagina IDO Baliemenu.

    Blueprint-pagina IDO Baliemenu

    Blueprint IDO voor publiek

    Naast deze nieuwe pagina was er al de blueprint-pagina Informatiepunt Digitale Overheid voor het publiek. Ook over deze blueprint-pagina IDO vind je meer informatie op MetdeKB.

    Zie ook