Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe ‘Haal meer uit’-projecten gestart

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 mei 2020
Begin dit jaar is het project ‘Haal meer uit de NBC+’ afgerond. Inmiddels zijn we met twee vervolgprojecten begonnen en is er één nieuw ‘Haal meer uit’-samenwerkingsproject gestart met bibliotheken en POI’s.
Inhoudsblokken

Project 'Haal meer uit de NBC+' afgerond

Het project 'Haal meer uit de NBC+' is afgerond. Doel van het project was om de landelijke bibliotheekcollectie beter vindbaar en doorzoekbaar te maken op lokale bibliotheekwebsites.

De deelnemende bibliotheken zijn nu in gesprek met hun leveranciers om te kijken hoe de verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. De KB blijft in deze periode betrokken voor implementatieadvies of -ondersteuning. Lees meer over het vervolg op MetdeKB (inlog vereist).

Vervolgproject 'Haal meer uit de WaaS'

Er is een vervolgproject ‘Haal meer uit de WaaS’ gestart met een nieuwe deelnemersgroep. Hierin werken we aan:

 • een modelwebsite, inclusief ontwerpprincipes, een marketing- en meetplan
 • een nieuw gebruikersonderzoek
 • de optimalisatie van de opgeleverde blueprints en voorbeeldpagina’s uit het project deel 1 (o.b.v. analytics en nieuw gebruikersonderzoek)
 • nieuwe blueprints en voorbeeldpagina’s

Dit project loopt tot eind november 2020.

Vervolgproject 'Haal meer uit Adobe Analytics'

In ‘Haal meer uit Adobe Analytics’ werken we met een nieuwe deelnemersgroep aan een:

 • basistraining en een set gebruiksinstructies voor bibliotheken
 • betere inrichting van Adobe Analytics voor gebruik door bibliotheken
 • standaardrapport waarmee bibliotheken gemakkelijk en efficiënt de belangrijkste meetresultaten van hun website kunnen ophalen

Ook dit project loopt tot eind november 2020.

Nieuw project ‘Haal meer uit data’ gestart

Om het datageïnformeerd en impactgedreven werken bij bibliotheken en POI’s te stimuleren, is begin maart het nieuwe samenwerkingsproject´Haal meer uit data’ gestart. Hieraan doen 18 bibliotheken en 5 POI's mee.

In 4 gezamenlijke workshops, een aantal spreekuren en kleinere werkgroepen wordt kennis gedeeld en expertise opgebouwd in het werken met beschikbare data uit de landelijke onderzoeksinstrumenten (Bibliotheekmonitor, Impactmonitor, Bibliotheekinzicht.nl en het Datawarehouse) en wat verder lokaal, regionaal of provinciaal aan data beschikbaar is.

Dit jaar werken we aan een:

 • stappenplan voor starten met data-geïnformeerd werken
 • blauwdruk voor een dashboard met belangrijke bibliotheekdata
 • datalandschap van de eigen organisatie met beschikbare data
 • visie en plan voor inbedding data-geïnformeerd werken in de organisatie
 • ondersteuningsplan voor POI's om bibliotheken op weg te helpen