Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe handreiking kwaliteit volwasseneneducatie

Nieuwsbericht
1 april 2021
Met de ‘Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid’ willen het Rijk en gemeenten investeren in de kwaliteit van volwasseneneducatie. Mensen die hulp zoeken om hun taal-, reken- of digitale vaardigheden te verbeteren, verdienen een goed en passend aanbod.
Inhoudsblokken

Eén van de ambities van de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 is ‘weten wat werkt: investeren in kwaliteit.’ Dit betekent dus ook investeren in de kwaliteit van educatietrajecten. Waar de Inspectie van het Onderwijs toeziet op de kwaliteit van formele educatietrajecten, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van non-formele educatietrajecten. Gemeenten zijn daar ook druk mee aan de slag.

Tel mee met Taal - logo

Maar hoe krijgen zij meer inzicht en grip op kwaliteit? En hoe voer je met aanbieders van volwasseneneducatie daarover het gesprek?

Samen met de VNG/Divosa is afgesproken dat het Rijk gemeenten hiermee helpt door het laten ontwikkelen van een Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid.

Lees het volledige bericht op Telmeemettaal.nl.