Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe online trainingen SkillsTown

Nieuwsbericht
Vergelijken
26 februari 2021
Het modulepakket van SkillsTown wordt op 15 maart aangepast: op 3 na worden alle trainingen vervangen door nieuwe. De focus komt dan op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: trainingen waarmee mensen hun vaardigheden kunnen vergroten - en daarmee hun kans op werk. Het gaat zowel om functionele als persoonlijke vaardigheden. De programma's zijn onderdeel van het pakket educatieve content voor volwassenen dat de KB landelijk heeft ingekocht voor alle bibliotheken. De gratis trainingen zijn zowel voor leden als niet-leden toegankelijk.
Inhoudsblokken

De gratis trainingen van online opleider SkillsTown worden goed gebruikt: de deelname is flink opgelopen. Na de start in april 2020 waren er eind mei al 1.000 actieve gebruikers en eind december zo'n 5.000. Samen volgden zij ruim 10.700 trainingen.

Nieuwe trainingen

Vrouw en man met tablet op de bank

Na zo'n 10 maanden is het tijd om gebruikers iets nieuws te bieden. Bovendien spitsen we het pakket meer toe op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Je mag dit ruim opvatten: het gaat om trainingen rond werk zoeken en behouden, gezond thuiswerken en oefeningen om te ontspannen of juist te bewegen. Er is ook meer variatie in korte en langere trainingen. Een aantal 'essentials' biedt via filmpjes de mogelijkheid om snel iets nieuws te leren. In totaal maar liefst 33 opties.

Deze 3 trainingen blijven in het pakket:

  • Engels in twee weken
  • Effectief (online) thuiswerken
  • Nederlands foutloos schrijven

De overige trainingen worden vervangen.

Communicatie

Alle mensen die een voucher hebben ontvangen, krijgen op maandag 1 maart een mail. Met de nieuwe trainingen willen we hen stimuleren om meer te gaan leren via de Academieportal. De oude trainingen vervallen dan. Dit betekent dat mensen nog tot 15 maart deze trainingen kunnen volgen of afronden.
Deelnemers hoeven niet opnieuw toegang aan te vragen; hun inlog blijft gewoon werken.

Verder verwijzen we in de mail naar de andere mogelijkheden die de bibliotheek biedt om (meer) te leren. Dit biedt bibliotheken de kans contact te maken met nieuwe gebruikers.

Omgekeerd valt of staat het gebruik van de SkillsTown-trainingen met de bekendheid bij het publiek. We merken dat per bibliotheek-werkgebied de aanvragen variëren. Dat hangt ook samen met de communicatie. Wil je vanuit jouw bibliotheek het gebruik stimuleren? Communiceer dan hierover via de diverse kanalen. Je kunt er een aantal cursussen uit lichten. Dit biedt tegelijkertijd een kans om mensen te binden aan het lokale aanbod. Hierbij kun je ook overwegen om de trainingen blended aan te bieden op locatie, bijvoorbeeld in combinatie met een informatiebijeenkomst over een van de thema's of een training in een groepje, wanneer dit weer mogelijk wordt.

Contact vanuit bibliotheek met gebruikers

Op het aanvraagformulier kunnen mensen aangeven of zij geïnteresseerd zijn in het aanbod van de lokale bibliotheek. De e-mailadressen van geïnteresseerden geven wij steeds door aan de betreffende bibliotheken. Zij kunnen deze in hun systeem opnemen zodat ze de nieuwsbrief ontvangen of deze mensen rechtstreeks benaderen.

Blueprint-pagina's

Het aanbod is toegankelijk via 3 landelijke en blueprint-pagina's die per 15 maart worden aangepast:

Bibliotheken met een live copy pagina van het Digi-Taalhuis kunnen de 'tussenpagina' invoegen. Het blokje 'Meer leren' op de Digi-Taalhuis-pagina verwijst dan naar die pagina.

We houden je op de hoogte via MetdeKB.nl.

Ook op de pagina 'Thuis' kun je een dergelijke verwijzing aanbrengen. Lees meer op MetdeKB.

Gratis toegang

Iedere Nederlander kan gratis toegang aanvragen tot de online trainingen. Aanmelden kan via de website van de KB. Het aanbod geldt voor iedereen, dus ook voor wie geen lid is van de bibliotheek.