Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe ronde leergang Impactmanagement van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 augustus 2020
In het najaar van 2020 start een nieuwe ronde van de leergang Impactmanagement. In de leergang leren deelnemers de rol en betekenis van de bibliotheek helder te definiëren, te onderbouwen met data en te communiceren richting stakeholders. De KB stelt hiervoor twaalf gratis plekken ter waarde van 3.000 euro beschikbaar. De leergang richt zich op programmamanagers, projectleiders, directeuren en andere bibliotheekprofessionals die een functie bekleden op tactisch of strategisch niveau binnen hun bibliotheekorganisatie.
Inhoudsblokken

Impactmanagement: belangrijker dan ooit

Het aantonen van de betekenis die bibliotheken hebben voor de lokale gemeenschap is belangrijker dan ooit. Subsidiegevers en lokale, provinciale en landelijke stakeholders, maar ook de medewerkers van de bibliotheek hebben de maatschappelijke impact en waarde die bibliotheken leveren nog niet altijd scherp. Veel bibliotheken worden nu nog afgerekend op lidmaatschaps- en uitleencijfers, en weten niet hoe ze hun wethouder of samenwerkingspartner het beste kunnen overtuigen van hun werkelijke waarde. Daarom is het inzichtelijk maken van maatschappelijke impact belangrijk.

Leerdoelen

In deze leergang ligt de focus op impactmanagement. In de leergang wordt besproken hoe onderzoek kan worden inzetten om je impact te vergroten. Deelnemers leren impactdoelen te formuleren en meetbaar te maken en resultaten om te zetten in concrete verbeteracties. Daarnaast krijgt men handvatten aangereikt voor verschillende manieren van rapporteren en communiceren en wordt uitgelegd hoe je een impactcultuur binnen je bibliotheek creëert.

Het programma

In de leergang wisselen theorie, inspiratie en praktijk elkaar af. Elke cursist gaat met een eigen casus aan de slag en brengt zo het geleerde meteen in praktijk. De leergang wordt verzorgd door trainers van Sinzer, een adviesbureau en koploper op het gebied van impactmanagement. Ook zijn er bijdragen van gastsprekers uit binnen- en buitenland.

Locatie

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus wordt de leergang in een hybride vorm gegeven. De vijf cursusdagen zijn opgesplitst in een fysieke en online bijeenkomst.

Meer weten?

Download hier de brochure van de leergang met meer informatie over het programma, de trainers en de gastsprekers of bekijk de website voor meer informatie.

Interesse?

Maak je interesse kenbaar via het inschrijfformulier. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Inschrijven kan tot 11 september. Bij grote belangstelling zullen we de plekken toewijzen op basis van loting. Uiterlijk 18 september wordt bekendgemaakt of je bent ingeloot.

Impact