Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe site Gecijferdheidteltmee.nl live

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 april 2022
Op 30 maart werd de site Gecijferdheidteltmee.nl gelanceerd. Je vindt hier informatie over hoe verweven gecijferdheid is met ons dagelijks leven. Dat grijpt misschien dieper in dan je zou denken. Om mensen die hier moeite mee hebben verder te helpen, vind je op de site inspiratie en praktische materialen.
Inhoudsblokken
Gecijferdheidteltmee.nl schermafbeelding

Gecijferd, geletterd en digitaal vaardig zijn, zijn in samenhang de basisvaardigheden die volwassenen nodig hebben om volwaardig te kunnen meedoen in onze maatschappij. Ieder mens komt voortdurend situaties tegen waarbij getallen en rekenvaardigheden een rol spelen. Vaak staan wij daar niet eens bij stil, omdat ze zo gewoon en alledaags zijn, en het denkwerk automatisch gaat. Tenminste, als je voldoende gecijferd bent.

Praktische voorbeelden van wanneer je met gecijferdheid te maken hebt zijn: omgaan met geld, tijd, maten en afstanden. Op de nieuwe site Gecijferdheidteltmee.nl vind je inspiratie, achtergrondinformatie en praktische materialen. Je kunt hiermee in jouw bibliotheek aan de slag met gecijferdheid. En dat behelst dus meer dan alleen rekenen.

In de toolkit op de pagina Aan de slag vind je een document met 50 onderwerpen met elk een aantal gespreksvragen. Je kunt ze gebruiken in groepen, en in een-op-eengesprekken. Verder vind je er onder meer praatplaten over een flink aantal thema's.

Kijk op Gecijferdheidteltmee.nl.