Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe versie NL DIGIbeter, Agenda Digitale Overheid

Nieuwsbericht
1 juli 2020
Op 29 juni 2020 stuurde staatssecretaris Raymond Knops van BZK de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2020; de Agenda Digitale Overheid naar de Tweede Kamer. De actuele Agenda beschrijft hoe de overheid toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheken komt ook aan bod.
Inhoudsblokken

In 5 hoofdstukken behandelt NL DIGIbeter 2020 de thema’s die relevant zijn voor de digitale transformatie van de overheid. Per actielijn wordt inzicht in de voortgang, concrete resultaten en de te verwachten resultaten gegeven. De geleerde lessen uit voorgaande jaren leiden tot 3 belangrijke aandachtspunten:

Animatietekening van man met stappenschema
  1. Extra maatregelen die zorgen dat iedereen (digitaal) mee kan blijven doen.
  2. Blijven zorgen voor veilige en betrouwbare digitale dienstverlening, waarbij de mens centraal staat. Burgers en ondernemers moeten nu en in de toekomst steeds makkelijker digitaal zaken kunnen doen met de overheid.
  3. Extra aandacht voor de ethische vragen bij de inzet van technologie om maatschappelijke doelen te realiseren.