Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek Basisvaardigheden in april van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 februari 2021
In de eerste helft van april gaat het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen van start via de Bibliotheekmonitor. Met de resultaten wordt het aanbod van openbare bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2020 in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de samenwerking met de Belastingdienst, het primair en het voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.
Inhoudsblokken

Basisvaardigheden voor volwassenen

Met dit onderzoek brengt de KB de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken rondom de product- en dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2020 in kaart. Daarnaast wordt met dit onderzoek de uitvoering van het project Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers gemonitord. De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken worden in de eerste helft van april per e-mail verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken.

Basisvaardigheden 2021

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van deze vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de cijfers van bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Planning onderzoeken in 2021

Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor zes terugkerende metingen uitgevoerd. Om de expertise binnen bibliotheken optimaal te benutten en de enquĂȘtedruk te verminderen, worden hiervoor verschillende contactpersonen benaderd. In 2021 worden de volgende vragenlijsten uitgezet.

Afbeelding
Planning Bibliotheekmonitor 2021

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze onderzoeken en de Bibliotheekmonitor contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl. Ook kun je de webinars op Bnetwerk bekijken, waarin uitleg wordt gegeven over de vernieuwde Bibliotheekmonitor en de bijbehorende dashboards.