Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek Basisvaardigheden van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 maart 2022
Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen gaat deze week van start. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt het aanbod van openbare bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2021 in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de samenwerking met de Belastingdienst, het primair en het voortgezet onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie.
Inhoudsblokken
Twee cursisten in gesprek met cursusleider

Basisvaardigheden voor volwassenen

Met dit onderzoek brengt de KB de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken rondom de product- en dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2021 in kaart. Daarnaast wordt met dit onderzoek de uitvoering van het project Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers gemonitord. De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken worden per e-mail verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken.

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van deze vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de cijfers van bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze onderzoeken en de Bibliotheekmonitor? Bekijk de Bibliotheekmonitor-pagina op Bibliotheeknetwerk. Wil je meer weten? Neem contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl. Voor technische vragen kun je terecht bij bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Ook kun je de webinars op Bnetwerk bekijken, waarin uitleg wordt gegeven over de vernieuwde Bibliotheekmonitor en de bijbehorende dashboards.