Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek basisvaardigheden van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 maart 2023
Het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen gaat deze week van start. Dit onderzoek wordt uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt het aanbod van openbare bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen in 2022 in kaart gebracht. Later dit jaar starten ook de onderzoeken naar de samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs en voorschoolse educatie.
Inhoudsblokken

Basisvaardigheden voor volwassenen

Twee vrouwen kijken op een beeldscherm

Met dit onderzoek brengt de KB de landelijke, provinciale en lokale stand van zaken rondom de product- en dienstverlening rondom basisvaardigheden voor volwassenen in 2022 in kaart. Daarnaast wordt met dit onderzoek de uitvoering van het project Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers gemonitord. De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn per e-mail verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken.

Uitnodiging per e-mail

Contactpersonen voor de basisvaardigheden vragenlijst hebben per e-mail een uitnodiging gekregen van DESAN Research Solutions. Heeft binnen jouw bibliotheekorganisatie een wijziging plaatsgevonden? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nl

Vragenlijst invullen

Bekijk hier alvast de vragenlijst in PDF. Wij adviseren om eerst de PDF-versie van de vragenlijst te gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde gegevens om vervolgens eenvoudig de vragenlijst digitaal in te vullen en af te ronden. De vragenlijst basisvaardigheden kan tot en met 22 mei worden ingevuld.

Verplichte deelname voor subsidie

Dit onderzoek is verplicht voor alle bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en voor bibliotheken die in 2021 subsidie hebben ontvangen rondom het project kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van deze vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bnetwerk raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de cijfers van bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze onderzoeken en de Bibliotheekmonitor? Bekijk de Bibliotheekmonitor-pagina op Bibliotheeknetwerk. Wil je meer weten? Neem contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl. Voor technische vragen kun je terecht bij bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl