Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek Basisvaardigheden voor anderstaligen

Nieuwsbericht
25 maart 2021
Bibliotheken en taalcoachorganisaties bieden een rijk en divers aanbod voor anderstaligen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Daarmee bereiken ze al veel inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering hebben afgerond. Dit biedt kansen binnen de Wet inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat. Andere groepen anderstaligen met een leervraag worden nog onvoldoende bereikt: hier liggen veel mogelijkheden voor bibliotheken en taalcoachorganisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het ITTA in opdracht van de KB en Stichting Het Begint met Taal.
Inhoudsblokken

Doel onderzoek

Het ITTA heeft in opdracht van de KB en Het Begint met Taal (HBT) onderzoek gedaan naar het brede aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen bij bibliotheken en taalcoachorganisaties. Doel was allereerst om zicht te krijgen op het huidige, diverse aanbod en de doelgroepen die daarmee geholpen worden.

Inburgeraars in een cursus in Taalhuis Katwijk

En om daarnaast om nog beter in te spelen in de kansen die er zijn voor anderstaligen, zoals rondom de nieuwe Wet inburgering. Zodat maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk mensen nog beter kunnen helpen met hun leervraag.

Aanleiding

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. De regie voor de inburgering komt dan weer te liggen bij de gemeente. De wet biedt kansen voor bibliotheken en taalcoachorganisaties om nieuwe doelgroepen te bereiken. Zij bieden nu al een brede dienstverlening aan anderstaligen die hun taal- of andere basisvaardigheden willen verbreden.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat er al een rijk en divers aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen is. Organisaties voelen daarnaast grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het ondersteunen van anderstalige leerders. Met name inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering voldaan hebben, weten hun weg naar de bibliotheken en taalcoachorganisaties te vinden.
Andere groepen anderstaligen met een leervraag worden minder goed bereikt. Bibliotheken en taalcoachorganisaties zijn zich niet altijd bewust van de diversiteit binnen de groepen anderstaligen in hun werkgebied. Ook sluiten vraag en aanbod niet overal even goed op elkaar aan. Meer kennis van de doelgroepen en hun leervragen, maar ook van de financieringsmogelijkheden en beleidsprioriteiten binnen hun werkgebied, kunnen bibliotheken en taalcoachorganisaties helpen om het bestaande aanbod te verstevigen en goed te positioneren.

Download de rapportage Basisvaardigheden en anderstaligen in bibliotheken en taalcoachorganisaties.

Pilot

De KB ontwikkelt op basis van het onderzoek een pilot voor bibliotheken. Doel van de pilot is om een integrale aanpak basisvaardigheden voor anderstaligen te ontwikkelen. Daarnaast willen we bibliotheken helpen bij de mogelijkheden rond de nieuwe wet.

De pilot start in het najaar. Wil je graag meedenken over de invulling van de pilot? Stuur dan een berichtje naar Tirza de Fockert.  

Praktische instrumenten

Het ITTA heeft praktische instrumenten ontwikkeld om bibliotheken en taalcoachorganisatie te helpen om hun aanbod te verbeteren.

 • Zo legt de screencast Omvang doelgroepen bepalen uit hoe je zelf gemakkelijk inzicht krijgt in de doelgroepen anderstaligen in jouw werkgebied.
 • De kaart Anderstaligen in Nederland laat de groepen anderstalige leerders zien.
 • De Tipkaart Toegankelijkheid geeft handzame tips over het toegankelijker maken van aanbod voor mensen met een beperking.

Leerdomeinkaarten

Tot slot heeft het ITTA in het onderzoek 8 primaire leerdomeinen uitgewerkt. Met deze kaarten kunnen bibliotheken en taalcoachorganisaties profielen opstellen voor leerders, en hun aanbod daarop aanscherpen. Deze leerdomeinen zijn:

 1. Taal voor werk en opleiding 
 2. Taal bij inburgering en naturalisatie  
 3. Taal bij opvoeding  
 4. Taal bij gezondheid en bewegen  
 5. Taal bij zaken regelen  
 6. Taal bij vrije tijd en sociale activiteiten  
 7. Digitale vaardigheden 
 8. Rekenvaardigheden