Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek bibliotheekwerk in Caribisch Nederland

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 januari 2023
Bibliotheken in het Caribisch gebied en de KB werken samen om het bibliotheekwerk op de eilanden te verbeteren. De Universiteit van Aruba deed onderzoek naar de stand van zaken op de eilanden omtrent de drie maatschappelijke opgaven uit de Netwerkagenda: geletterdheid, participatie in de informatiesamenleving en een Leven Lang Leren (LLL). De resultaten zijn gepubliceerd in een omvangrijk rapport.
Inhoudsblokken

Doel van het onderzoek

In 2015 werd de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingevoerd. Hierin staat wat precies de taken zijn van een bibliotheek. Deze taken gelden ook voor de bibliotheken in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Wsob geldt niet voor de bibliotheken op Sint Maarten, Aruba en CuraƧao. Daarom hebben deze bibliotheken zich vrijwillig bij het onderzoek aangesloten. Het onderzoek bevat een inventarisatie en advies over de kansen en uitdagingen die er zijn bij het implementeren van de Wsob op deze eilanden. 

Omslag van het rapport Het maakt uit waar je bibliotheek staat.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er een dubbele achterstand is op de eilanden. Ten eerste is de sociale problematiek er groot en hardnekkig: er is veel armoede en de mentale gezondheid staat zwaar onder druk. Ten tweede hebben bibliotheken onvoldoende middelen om hun taken adequaat uit te voeren. Hierdoor lukt het bibliotheken niet de tweedeling in de samenleving te overbruggen op het gebied van geletterdheid, deelname in de informatiesamenleving en LLL.

Advies

De bereidheid om samen te werken om het bibliotheekwezen op de Caribische eilanden te versterken en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen uit de Wsob is groot. De onderzoekers adviseren dan ook een Nederlands Caribisch Bibliotheeknetwerk te formaliseren, waarbij alle zes eilanden zijn aangesloten. Dit leidt tot meer samenwerking onderling en tot meer samenwerking met het netwerk uit Europees Nederland. Gesprekken hierover starten binnenkort.

Netwerkagenda

Het onderzoek van de Universiteit van Aruba werd uitgevoerd in het kader van de Netwerkagenda. Hierin staat dat we zicht willen krijgen op de maatschappelijke opgaven per eiland en de capaciteit van de openbare bibliotheken op alle eilanden. Het onderzoek van de Universiteit van Aruba is een eerste aanzet om een maatwerkplan per eiland te maken.

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de stand van zaken omtrent het bibliotheekwerk in het Caribisch gebied? Je kunt het volledige onderzoek downloaden en lezen. Wil je in meedenken of heb je suggesties? Neem contact op met Sander van Kempen.