Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 juli 2022
De afgelopen 1,5 jaar gingen 110 bibliotheekorganisaties binnen het project Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders met een eenmalige subsidie aan de slag om hun gezinsaanpak te verbeteren en te versterken. In opdracht van de KB onderzocht het ITTA wat werkte binnen dit project en wat niet. Maar liefst 83 procent van de deelnemende bibliotheken zag de kwaliteit van haar gezinsaanpak stijgen.
Inhoudsblokken
Moeder en dochtertje kijken op laptop

82 vragenlijsten

De Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders liep van 1 maart 2021 tot 1 juli 2022. Bibliotheken kregen een kleine subsidie van € 4.200 en daarnaast inhoudelijke ondersteuning zoals voorbeeldaanpakken, verdiepingsmodules en werktrajecten.
Maar hoe effectief was deze kleine eenmalige subsidie nu? Lukt het bibliotheken om aan te sluiten op de behoeften en leervragen van ouders? En wat is er nodig om de gezinsaanpak te kunnen voortzetten en duurzaam te borgen?
Deze 3 vragen nam het ITTA als uitgangspunt voor het evaluatieonderzoek naar dit project. Bibliotheken waren massaal bereid mee te doen: maar liefst 82 bibliotheken vulden de vragenlijst in. Met 11 bibliotheken werden verdiepende interviews gedaan, en bij 3 bibliotheken werd ook met deelnemende ouders gesproken.

Groter bereik ouders

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bibliotheken de impulssubsidie en de bijbehorende ondersteuning als positief hebben ervaren en de kwaliteit van hun dienstverlening zagen verbeteren. Bibliotheken hebben de subsidie met name gebruikt om hun aanpak inhoudelijk te versterken, en om meer ouders te bereiken. Het kleine bedrag gaf bibliotheken bovendien het gevoel dat ze wat meer konden experimenteren met nieuwe aanpakken.
Deelnemende ouders waardeerden het aanbod en kwamen vaker terug naar de bibliotheek.
Wel vinden bibliotheken het nog altijd moeilijk om maatwerk te bieden voor de diverse doelgroepen die ze willen bereiken.

7 succesfactoren

Om bibliotheken ook na de Kwaliteitsimpuls te helpen hun gezinsaanpak verder te verbeteren, heeft het ITTA gekeken naar wat een gezinsaanpak succesvol maakt, zoals sleutelpersonen inzetten, vraaggericht werken en de interne samenwerking intensiveren. Je vindt ze in de handige infographic Zeven succesfactoren voor een effectieve gezinsaanpak. Op het Ontwikkeling Telt!-festival geeft Bart Siekman (ITTA) met Tirza de Fockert (KB) een workshop over hoe deze succesfactoren het beste in te zetten zijn.
Wil je nu al meer weten over de succesfactoren? Neem gerust contact op met Bart of Tirza.

Aanbevelingen

Ook heeft het ITTA enkele aanbevelingen gedaan aan de KB en SPN om bibliotheken nog beter te kunnen ondersteunen binnen de gezinsaanpak. We gaan hier de komende tijd mee aan de slag, zodat we de gezinsaanpak nog verder kunnen brengen.

Downloads