Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek naar gratis bibliotheeklidmaatschap afgerond

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 januari 2023
Het realiseren van een gratis bibliotheeklidmaatschap is weer een stap dichterbij. De landelijke werkgroep Gratis Bieb (KB) is in 2021 gestart met een pilot waarin twee bibliotheken een Freemium-model hebben gelanceerd. De werkgroep presenteert de resultaten en inzichten uit het effectonderzoek naar het businessmodel. De uitslag is voorzichtig positief.
Inhoudsblokken

Wat is de impact van het Freemium-business model op de leden van de bibliotheek en hoe verhoudt deze impact zich tot die op reguliere leden? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van bureau Avance Impact naar de pilots in Bibliotheek Boekenberg en Bibliotheek AanZet. Een aantal bibliotheken uit de werkgroep Gratis Bieb ontwikkelden een nieuw businessmodel: het Freemium-model. Doel van dit model is enerzijds laagdrempelig gratis aanbod creëren om bereik en impact van de bibliotheek te vergroten en anderzijds het aanbieden van premium elementen om (meer) inkomsten te genereren. 

Voordelen Freemium

De resultaten van de effectmeting stemmen voorzichtig positief. Op basis van het effectonderzoek lijken Freemium-leden een positiever beeld van de maatschappelijke waarde van de bibliotheek te hebben. Ook trekt de bibliotheek nieuwe leden die niet eerder gebruik maakten van de bibliotheek. Het onderzoek naar de premium elementen kon door Covid-19 onvoldoende worden onderzocht.

In de publicatie komen verder de randvoorwaarden voor een gratis basislidmaatschap aan bod en vertellen bibliotheken over hun ervaringen met de verschillende experimenten die zij hebben uitgevoerd om tot een gratis basislidmaatschap te komen. Met behulp van de opgedane kennis en inzichten kunnen bibliotheken zelf gaan toewerken naar de introductie van een gratis basislidmaatschap. Een gratis basislidmaatschap kan hiermee realiteit worden. 

Sabine Margés, lid van de werkgroep en manager bij Probiblio: “We hopen dat bibliotheken dit rapport zullen aangrijpen om het gesprek over het gratis basislidmaatschap verder voort te zetten.”

Download ‘Gratis Bieb. Onderzoek naar de Freemium-pilot 2021-2022’ 

Over het onderzoek van de werkgroep Gratis Bieb

De landelijke werkgroep Gratis Bieb, een initiatief van de KB, maakt zich al jaren sterk voor de invoering van een gratis bibliotheeklidmaatschap. De werkgroep publiceerde in 2018 in het document ‘Meer bereik en gebruik, zonder financiële drempels’ de visie van de werkgroep op de haalbaarheid van een gratis basislidmaatschap. In september 2021 kwam het vervolg: ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen - een handreiking om van start te gaan’. Het meest recente onderzoek naar het Freemium-model is de afsluiter.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Victor Thissen (vthissen@deboekenberg.nl) en Bas Husstege (bhusstege@debibliotheekaanzet.nl) van de werkgroep Gratis Bieb.

Afbeelding
Omslag rapport Gratis Bieb, met tekst en tekeningen van mensen die lezen, zowel fysiek als op laptop.