Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek naar online kanalen KB afgerond

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 januari 2020
De KB werkt aan een krachtig netwerk van openbare bibliotheken. De communicatie over onze activiteiten gebeurt nu via diverse kanalen (websites, nieuwsbrieven, sociale media). In de eerste helft van 2019 is onderzocht hoe professionals die werkzaam zijn in het OB-netwerk, deze kanalen gebruiken en wat er beter kan.
Inhoudsblokken

Enquête onder doelgroepen

Er zijn in het kader van het onderzoek diverse interviews gehouden bij bibliotheken en er is een enquête uitgezet onder alle doelgroepen uit het OB-netwerk. In grote lijnen waren de respondenten het met elkaar eens. De ondersteuning van de medewerkers kan beter door bundeling van de informatie en sites, door één ingang te maken met een betere zoekfunctionaliteit.

De respondenten geven aan dat ze vooral behoefte hebben aan best practices en kant-en-klaar materiaal. Daarnaast willen ze graag geattendeerd worden op relevant nieuws uit het eigen vakgebied.

Vervolg

Een aantal verbeterpunten is meteen opgepakt. Zo zijn verschillende eigenaren van websites al in overleg over samenwerking en integratie van informatie. Er is een pagina op kb.nl ingericht met alle relevante sites bij elkaar. Daarnaast heeft het management van de KB in december 2019 het plan goedgekeurd om een aantal websites samen te voegen en via een centrale pagina toegankelijk te maken. Naar verwachting is de eerste versie van deze nieuwe site aan het eind van het tweede kwartaal in 2020 gereed.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over de nieuwe website? Neem dan contact op met de projectleider via Jacqueline.duerinck@kb.nl