Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoeken rondom onderwijs eind juli van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 juni 2021
Eind juli starten drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs: voorschoolse educatie en primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken vinden plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening voor kinderopvanglocaties, basisscholen en middelbare scholen vormgeven.
Inhoudsblokken

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van de vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de maatschappelijke rol die zij spelen in de samenwerking met onderwijsinstellingen. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening rondom onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

Onderzoek onderwijs

Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen begin 2022 bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn.

Onderzoek van de Bibliotheekmonitor

Jaarlijks voert de KB via de Bibliotheekmonitor verschillende onderzoeken uit onder openbare bibliotheken. Naast de drie genoemde onderzoeken rondom onderwijs zijn dat een onderzoek naar basisvaardigheden voor volwassenen en naar de samenwerking met de Belastingdienst en het aanbod op het gebied van digitale vaardigheden. Ook worden jaarlijks twee themametingen uitgevoerd. Eens per jaar vindt daarnaast de Gegevenslevering Wsob plaats, waarin de belangrijkste informatie over bibliotheken wordt gebundeld. Hieronder vind je een overzicht van de planning van de onderzoeken voor 2021.

Afbeelding
Visual planning Bibliotheekmonitor 2021

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken worden verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je eind juli geen uitnodiging ontvangen terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.